Prøv avisen

Overtag stafetten og engagér jer

Stéphane Hessel: Gør oprør! Oversat af Agnete Dorph Stjernfelt. 38 sider. 48 kroner. Tiderne Skifter. Foto: Forside fra bogen.

93-årige Stéphane Hessel maner til oprør og indignation. Og noget tyder på, at han bliver hørt!

Set ud fra banale målestokke som sund fornuft og markedsanalyse er det næsten chokerende! At en fnuglet lille bog, skrevet af en 93-årig modstandsmand fra Anden Verdenskrig, betitlet med noget så patetisk som "Gør oprør!" og fyldt med fritflyvende påstande om engagement og indignation i løbet af få måneder kan blive ungdommens darling, sælge mere end to millioner eksemplarer i sit hjemland, Frankrig, og toppe bestsellerlisterne i både Spanien og Italien. Og dertil få forfatteren indstillet til Nobels Fredspris.

LÆS OGSÅ: Forbandede franske ungdom

Hvad er i gære? Enten er der tale om en nøjsomhed ud over alle grænser. En gnist, der lader sig antænde på ingenting og dagens overskrifter. Og i morgen er det hele glemt. Eller også er Stéphane Hessels bog virkelig et symptom på en længsel, en slumrende idealisme, et åndeligt og politisk vakuum, der endelig finder en lomme af ilt.

For det sidste taler, at Stéphane Hessel (f. 1917) på samme måde som en Nelson Mandela har sit eget liv som garant. Han har tidligere kendt sit momentum. Han har vidst, hvornår der skulle handles. Og han har turdet gøre det. I krigens første år sluttede han sig således til modstandsbevægelsen i London, blev under en mission i hjemlandet arresteret af Gestapo, derefter overført til kz-lejren Buchenwald og endte som straffefange i den skrækindjagende underjordiske våbenfabrik Dora. Efter krigen blev Hessel en af ankermændene til FN's menneskerettighedserklæring. Senere arbejdede han for Algeriets uafhængighed og sluttede sit virke som ambassadør i Genève. For et par år siden besøgte han Gazastriben. Her er min harme størst, skriver han, og kalder med den jødiske besættelse for "forbrydelser mod menneskeheden". Fordi vi ikke lærer af historien.

Harmen, vreden, indignationen, oprøret. Det er den ild, han giver videre til de yngre generationer. "Overtag stafetten, engagér jer!", skriver han. Vi har et ansvar for, at menneskets værdighed ikke trædes under fode. Vi har pligt til at håbe. Og det værst tænkelige er ligegyldighed. Selv peger han på en række udfordringer i tiden: den umådelige kløft mellem rig og fattig, menneskerettighedernes fallit i forbindelse med blandt andet flygtningestrømme og planetens tilstand generelt. Og man vover at fortælle os, at staten i dag ikke længere har råd, koger han.

Ifølge Hessel var 1990'erne et optimistisk årti. Den kolde krig og apartheid var forbi. Der var succesfulde deklarationer om at halvere fattigdommen på kloden. Attac-bevægelsen blev skabt. I øvrigt i Frankrig. Men i de sidste ti år er det gået i den gale retning. Vi lever i en tid, hvor "masse-forbrugerisme, foragt for de svage og for kulturen, almindelig glemsel og alles kamp til døden imod alle" hersker.

I sin utrættelige kamp refererer Hessel til både Martin Luther King og Gandhi. Men sine forgængeres åndelige format har han nu ikke. Stéphane Hessel er humanist og rationalist. Han taler om værdier og universalitet uden at forankre det i andet og mere end historien. Og for eksempel begrunder han sin ikke volds-filosofi i det enkle faktum, at den er "mest effektiv". Sådan ville en Luther King aldrig sige. Effektivitet er et vaklende argument, når mismodet melder sig.

Er det hele så glemt i morgen. Når avisen kræver nye overskrifter, nye fix? Det er svært at sige. Men her og nu prikker Hessels lille pamflet i al sin flyvskhed alligevel til et ømt punkt i mange af os. Og den løsner en dyb, opdæmmet trang til at få troen på menneskets værdighed tilbage og på os selv som fremtidens skabere.

"Gør oprør" er en bog, der vækker os af søvnen – og tak for det. Men den viser ikke, i hvilken retning vi skal gå.

kultur@k.dk

Stéphane Hessel: Gør oprør! Oversat af Agnete Dorph Stjernfelt. 38 sider. 48 kroner. Tiderne Skifter.