Overvældende interesse for at bidrage til Højskolesangbogen

Der er indløbet mere end 3000 sangforslag til den 19. udgave af den blå sangbog, der er næsten synonym med fællessang på dansk, og hvis 18. udgave har solgt i mere end 400.000 eksemplarer

 I den 18. udgave af højskolesangbogen er der 572 sange, hvoraf de 161 var nyheder, da de kom med for 13 år siden. Præcis hvor mange der bevares og skiftes ud denne gang, er ikke afgjort, men samlet set gøres der altså plads til at udvide det samlede antal med 28.
I den 18. udgave af højskolesangbogen er der 572 sange, hvoraf de 161 var nyheder, da de kom med for 13 år siden. Præcis hvor mange der bevares og skiftes ud denne gang, er ikke afgjort, men samlet set gøres der altså plads til at udvide det samlede antal med 28. Foto: Leif Tuxen.

Når den 19. udgave af Højskolesangbogen udkommer i 2020 med 600 udvalgte sange, vil det uden tvivl skabe debat om, hvad der kom med og ikke kom med. Undervejs i forløbet vil der også blive ”lagt arm” i Højskolesangbogsudvalget under ledelse af tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen.

Men udvalget kan ikke klage over, at det ikke har noget at arbejde med. I alt har danskerne nemlig indsendt 3109 sangforslag til udvalget, og i alt 2302 forskellige sangtitler er foreslået, herunder mere end 1100 nyskrevne sange.

Det oplyser Niels Glahn, generalsekretær i Folke- højskolernes Forening, som nu har talt forslagene sammen, som danskerne frem til årsskiftet har kunnet indsende.

”Det er et overvældende antal sange, vi har modtaget. Sidst, der blev samlet sange ind, til den 18. udgave fra 2006, mener jeg, at der kom cirka 2000 forslag, Denne gang er indsamlingen foregået mere digitalt, så det har været lettere at sende ind. Men det store antal tyder på, at interessen er større end nogensinde, og at der er et sangmateriale, som kan give anledning til nogle gode diskussioner i 2020,” siger Niels Glahn.

Han uddyber, at der blandt sangene er såvel sange i traditionel højskolesangstil som nyere, rytmiske sange. Nogle af forslagene er ældre sange eller popsange, som mange danskere i forvejen kender, mens andre er skrevet og komponeret netop til dette formål.

At interessen for sangbogen med det blå omslag, hvis første udgave udkom i 1894, ikke bare er usvækket, men større end nogensinde, illustreres ifølge Niels Glahn ikke kun af det store antal foreslåede sange, men også af, at den 18. udgave nu er solgt i mere end 400.000 eksemplarer, hvorved den kandiderer til at være den mest solgte dansksprogede bog overhovedet.

”Vi troede, at det ville dæmpe interessen for den 18. udgave, da vi bebudede, at en 19. var på vej. Men det har ikke været tilfældet, og vi har været nødt til at trykke et nyt oplag for at have bøger nok til at dække behovet de næste to år,” siger Niels Glahn, som tilføjer, at den nye ”Højskolesangbogen for børn” allerede har solgt i 8000 eksemplarer.

”Højskolesangbogen er populær, fordi den indeholder noget af den bedste danske digtekunst og nogle af de bedste kompositioner, der er skrevet. Det er sange, som bor i rigtig mange danskere. Vi oplever, at rigtig mange unge i disse år tager initiativ til fællessang, og når man overhovedet taler om at synge sammen i Danmark, dukker Højskolesangbogen nærmest automatisk op,” siger generalsekretæren.

I forbindelse med debatten lige før jul om, hvorvidt ”Den danske sang er en ung blond pige” kan krænke nogen, var der debattører, der hævdede, at denne sang vil blive sværere at synge, og at fællessangen måske i det hele taget kan blive udfordret. Hertil siger Niels Glahn, at udvalget ikke har til opgave at udelukke sange med den begrundelse, at de måske kan krænke nogen, men at samle et bredt og varieret udvalg af gammelt og nyt.

”Jeg har stor tillid til, at det er muligt at udvælge nogle sange, som kan blive brugt til fællessang, men som også gerne må afføde lokale etik- og værdidiskussioner. Hvis alle er enige om og glade for hele udvalget på 600 sange, er det måske blevet lidt for retlinet,” siger Niels Glahn.

Nu er det op til sangbogsudvalgets seks medlemmer at læse, lytte til og spille de mange foreslåede sange med henblik på at finde frem til de sange, der er så sangbare, melodisk smukke og tekstligt væsentlige, at de kan blive optaget i sangbogen. I den 18. udgave er der 572 sange, hvoraf de 161 var nyheder, da de kom med for 13 år siden. Præcis hvor mange der bevares og skiftes ud denne gang, er ikke afgjort, men samlet set gøres der altså plads til at udvide det samlede antal med 28.