Prøv avisen
Bog

På sporet af tilværelsens eksistentielle mysterier

Interessant bog udfordrer de vante forestillinger om ægteskab og alderdom