Prøv avisen
Bog

Poesi om Anders And, Wittgenstein og Jesus

3 stjerner
I Brønnums digte er et af de forfriskende greb, at man ofte møder en række højtidelige begreber, der vendes og drejes på tankevækkende vis. Foto: Andreas Hylthén

Jakob Brønnums nyeste digtsamling hedder ”Porten til den indre by” og er fyldig, vidtfavnende og fyldt med alle mulige motiver og emner

Jakob Brønnum er en flittig og alsidig digter, der siden slutningen af 1980’erne har skrevet en halv snes digtsamlinger samt et antal værker inden for genrerne roman, kortprosa og essays. Den nyeste digtsamling hedder ”Porten til den indre by” og er fyldig, vidtfavnende og fyldt med alle mulige motiver og emner. Bogen omfatter i alt 248 tekster, der også kan betragtes som en rapport i brudstykker om det lyriske jegs oplevelse af sin omverden.

Vi møder her dels dagligdags elementer som rodet i en lejlighed, motorvejens støj, duften af parfume i en trappeopgang og larmen fra legende børn. Dels møder vi et galleri af mytologiske figurer som Anders And, Wittgenstein, Neil Armstrong, Jesus og John Lennon. Forbilledet for denne type digtning, hvor det private og det universelle, og det dagligdags og det mytologiske blandes i et fiktivt univers, er tydeligvis Bob Dylan, som Brønnum er en stor kender og fan af; han udgav blandt andet i 2014 ”Sange ved himlens port – Bob Dylans bibelske inspirationskilder”.

Traditionen for at bruge mytologiske referencer i moderne poesi kan føres tilbage til dens vigtigste ophavsmand før Bob Dylan, nemlig en anden Nobelpristager, T.S. Eliot, der med ”The Waste Land” i 1922 skabte det 20. århundredes nok mest indflydelsesrige digtsamling overhovedet. Når dette nævnes, er det for at pege på, at Brønnum også synes at blinke ironisk til Eliots værk, der blandt andet var berygtet for sit noteapparat, idet man i Brønnums værk finder en ti sider lang ”Fortegnelse over navne og begreber”. Her kan man læse, at Anders And er ”en tegneseriefigur skabt i 1934 af Walt Disney”, at ”Adolf Hitler (1889-1945)” var ”tysk politiker, leder af Nazistpartiet, tysk diktator 1933-45”, og at ”Jesus af Nazaret (ca. 4 fvt. – 30 evt.)” var ”jødisk religionsstifter, kristendommens centrale skikkelse”. Så fik vi det på plads!

I Brønnums digte er et af de forfriskende greb, at man ofte møder en række højtidelige begreber, der vendes og drejes på tankevækkende vis. Man hører, at ”måske er sjælen taget ud på motorvejen”, at ”jeg anser virkeligheden for at være / det, der kommer når man stiller sig i entréen / eller går helt ud i trappeskakten / eller ned bag cykelskuret” eller ”meget få kærlighedshistorier / begynder på McDonalds”.

I en stor del af det digre værk finder man dog mere ordinære betragtninger og en stil, der mere egner sig til anekdoter og essays end til digte. I rigtig gode digte er kendemærket således en original stil med koncentrerede, sanseappellerende og overraskende formuleringer. Og noget sådan finder man kun i et mindre udvalg af teksterne fra ”Porten til den indre by”.