Prøv avisen

Provinsens adgang til rigsarkiver begrænses

Rigsarkivet har fra nytår beskåret åbningstiderne på læsesalene i Odense, Viborg og Aabenraa og begrænset udkørslen af materiale fra København Det skævvrider mulighederne for at forske i kulturarven, mener stadsarkivaren i Aarhus

I Aarhus har man længe været utilfreds med, at byens erhvervsarkiv lukkede for et år siden, og forskning i det lokale arkivmateriale dermed var henlagt til Rigsarkivets læsesal i Viborg. Her fra januar er der sket ændringer, som yderligere forværrer situationen. Det mener blandt andre Søren Bitsch Christensen, der er stadsarkivar i Aarhus.

Han er utilfreds med, at åbningstiderne på læsesalene i Odense og Aabenraa er blevet beskåret til to ugentlige dage og i Viborg til tre åbningsdage. Før nytår var læsesalene åbne i henholdsvis fire og fem dage om ugen. Samtidig har Rigsarkivet begrænset mulighederne for at få materiale kørt ud fra København til udlån for de lokale afdelinger. Eksempelvis har de helt indstillet kørsel med arkivmateriale fra før 1848.

”Det er urimeligt, at de studerende og lokalhistorikerne i provinsen ikke længere har de samme muligheder for at søge i arkiverne. Det er en skævvridning af landet,” siger Søren Bitsch Christensen.

Rabih Azad-Ahmad (R), kulturrådmand i Aarhus, er enig, og han havde derfor taget sagen med til kulturminister Mette Bock (LA), da han sammen med en delegation fra Aarhus aflagde hende et besøg i denne uge.

Mødet i Kulturministeriet var en generel orientering til den nye kulturminister om, hvad der foregår på kulturområdet i Aarhus. Også foreningen ”Læsesal til Aarhus”, der arbejder på at få omgjort beslutningen om at lukke erhvervsarkivet i Aarhus, har bedt kulturministeren om at gå ind i sagen.

Ifølge Kulturministerens pressetalsmand har Mette Bock i første omgang taget orienteringen til efterretning.

De indskrænkede åbningstider og udkørsler sker af sparehensyn, og fordi en stor del af Rigsarkivets materiale er tilgængeligt på internettet. Ifølge Søren Bitsch Christensen vil det dog betyde, at der er ting, der ikke længere bliver undersøgt.

Det sker, fordi alle studerende i provinsen vil kaste sig over det materiale, der ligger på nettet, og nedprioritere resten, fordi det er for svært at komme til.