Roman bliver til dansk opera

Aarhus Sommeropera beskæftiger sig i stigende grad med nykomponeret musik, hvilket afspejles i det nye program

Det, der opstod som et ønske om at spille græsrodsopera i teatret i Den Gamle By i Aarhus for snart 30 år siden, har udviklet sig til at være en af de kammeroperaer i Danmark, der virkelig bliver lagt mærke til.

Det skyldes ikke mindst, at Aarhus Sommeropera nu har som erklæret mål at uropføre en ny dansk opera hvert andet år.

I år er det et bestillingsværk af komponisten Svend Hvidtfelt Nielsen, der også har skrevet libretto til den nye opera, som har fået titlen ”Lænker”.

Værket er skabt frit efter romanen ”Papaya-passionen” af Sanne Bjerg.

Romanens omdrejningspunkt er historien om drengen Adam, der lever bundet til et træ i sin bedstemors gård et sted i Venezuela. Bedstemoderen er ikke ond, men har bundet drengen, fordi hun tror på, at kun på den måde vil en profeti om landets lykke og velstand, kunne gå i opfyldelse. Hendes handlemåde møder modstand, men hun forstår at tale for sig. For kommer samfundets lykke ikke forud for en enkelt drengs opvækst?

Temaet i historien, og dermed også i operaen, er altså, hvordan handlinger, som set udefra virker klart urimelige, ofte legaliseres af mere eller mindre luftige moralske, religiøse eller politisk vedtagne værdier. I operaen er historien ikke stedsbestemt, men udspiller sig i et ikke klart defineret land med et mildt klima og en stærk religiøs forankring.

”Min tilgang til operaen er minimalistisk. Hele ouverturen benytter kun én tone, og Adams indledende arie bevæger sig hovedsageligt over to toner. Hver sanger har desuden sin genkendelige motivverden,” fortæller Svend Hvidtfeldt Nielsen og tilføjer, at hans håb er, at emotionerne undgår svulstighed ved at udfolde sig inden for let genkendelige melodiske rammer. Han kalder opbygningen for legoklodsmusik, fordi en stigende skalabevægelse ligger som et fast musikalsk fundament under hele operaen.

”Tanken er ikke at stilisere til ligegyldighed, men derimod at bruge klodserne til at skabe en udadvendt musik med følelser og genkendelighed,” siger han.

Jens Krogsgaard, der er instruktør på forestillingen, har valgt at lade alle scener på nær én udfolde sig i bedstemoderens have.

”Det er meget vigtigt at beskrive forholdet mellem Adam og bedstemoderen som et varmt og familiært forhold. Hun vil Adam det bedste i verden og ser ham som den, der skal opfylde familiens profeti. Profetien hentydes der flere gange til, men først hen imod slutningen af operaen står det klart, hvad det er, og da viser det sig at være det rene nonsens,” fortæller han.

”Lænker” har urpremiere den 27. august. De medvirkende sangere er Valdemar Villadsen, Ulla Kudsk Jensen, Jens Bruno Hansen, Stina Schmidt og Jesper Mikkelsen.