Rummelig biskop med retorisk styrke

Norsk biskop har begået en liturgisk håndbog, der samtidig er en refleksion over gudstjenestens uomgængelighed i nutiden

Per Arne Dahl er biskop i den norske kirke.
Per Arne Dahl er biskop i den norske kirke. Foto: Leif Tuxen.

I efteråret 2014 blev den norske præst Per Arne Dahl bispeviet i en alder af 64 år. Menighedsrådsmedlemmer og præster i stiftet Tunsberg mente, at Dahl var i besiddelse af et teologisk talent, der retfærdiggjorde en mere central placering end den, der allerede var blevet ham til del gennem talrige klummer, tv-optrædener og et respektaftvingende stort forfatterskab.

Og ”Å våge livet en gang til” viser Dahl som en folkelig forkynder af format. Bogen er ikke en liturgisk håndbog, men en refleksion over gudstjenestens uomgængelighed i en tid, hvor de basale behov for længst er dækket ind, og man spørger efter livets mening.

Som dansk læser glæder man sig over, at Dahl tolder til Grundtvig, Kierkegaard, Johannes Møllehave og Jan Lindhardt i sin holmgang med spørgsmål som ”Hvad hjælper den skudsikre vest, når døden kommer fra vort eget hjerte?”. Citatet står på side 218 og stammer i øvrigt fra Erik Knudsen og ikke som anført af Benny Andersen.

Dahl gennemgår gudstjenesten fra præ- til postludium, idet han hele tiden inddrager Bibelen som livets GPS: ”Guds personlige stemme”. Biskoppen søger nemlig at sprogliggøre den erfaring, at det mægtigste i livet altid udgår fra Gud og næsten. Det behøver man ikke at konsultere digre dogmatikker for at erfare. Og derfor burde alle de regnskaber, vi mennesker har kørende med hinanden, hvor vi lader smålighed og et skabelonagtigt syn på ret og vrang være dagsordenssættende, afløses af større menneskelighed og overbærenhed, mener forfatteren.

Ja, Dahl påstår faktisk, at vi alle ville få det meget bedre med hinanden, hvis vi hver især begyndte at overdrive vores fejl og fremhæve vores forsømmelser i stedet for det omvendte.

Dahl minder om, at morderen Kain slår sig ned i landet Nod: ”Hævn og gengældelse fører alt for mange af os ind i landet Nod, som betyder fredløshedens land og ufrihedens land. Fjendekærlighed og forsoning kan føre langt flere ind i landet Nåde - som er respektens og frihedens land”.

Biskoppen slår dermed et slag for den i forvejen højt anpriste kirkelige rummelighed, men føjer så til, at nok skal kirken være åben for alle, men den skal ikke være åben for alt.

Ikke uden grund portrætterer Dahl sig således: ”Jeg er en klassisk teolog i mange henseender, men jeg ønsker at være radikal, når det gælder om at give mennesker nye muligheder, og radikal, når det gælder om at skabe rum for forskellige syn og forskellige holdninger i kirken”.

Nej, Per Arne Dahl er såvist ikke den, der dyrker de korslagte arme eller den skeptiske mine.

Man kan heller ikke just beskylde Dahl for at være i besiddelse af en polemisk åre og slet ikke for at øse af den i denne bog, der først og fremmest er inspirerende i sin hyldest til den klassiske gudstjeneste, i de mange ordspil og de litterære fyndord, den lærde biskop så generøst strør omkring sig med.