Prøv avisen

Så forskellige liv

ROMAN: Hanne Richardt Beck har skrevet endnu en formidabel roman fra besættelsestiden

Allerede titlen på Hanne Richardt Becks nye roman sporer læseren ind på besættelsestid, modstandskamp og etiske spørgsmål om skyld og ansvar. "Om så det gælder" begynder i 1933 i Brønshøj, hvortil familien Jensen, far, mor, Vita på 14 og Viggo på 15, netop er flyttet fra en slumlejlighed på Nørrebro. Flytningen markerer et skridt op ad den sociale rangstige og glæder især moderen, der er optaget af, hvad naboerne siger, mens faderen synes, han svigter sit socialdemokratiske bagland.

Viggo er den forsigtige, vedholdende type, mens søsteren er skrap i munden og til hurtige beslutninger. Hun er ligesom faderen optaget af verdenssituationen og diskuterer den fremvoksende nazisme. Moderen lukker øjnene og begraver sig i husholdning og gode manerer.

I skolen møder Viggo Max. Han er en karismatisk dreng, som pigerne er vilde med og drengene bange for. Hans sociale baggrund er for Viggo som en anden verden: en dyr villa og udearbejdende forældre, som ikke blander sig i drengens færden.

Drengene bliver hurtigt venner, og Max udvider Viggos cirkler. I det hele taget er der noget grænseoverskridende i Max' karakter, han synes fascineret af vold og banker umotiveret en sagesløs, ligesom han involverer sig i lyssky affærer. Viggo er benovet, men også usikker på vennen. Vita forelsker sig hovedkulds i ham og bliver ulykkelig, da han pludselig meddeler, at han rejser med forældrene til England og herefter ikke lader høre fra sig i flere år.

Romanen springer nu til slutningen af besættelsestiden. Viggo lever et tilbagetrukket liv alene med moderen, er blevet folkeskolelærer med disciplinære problemer og har i årevis været ulykkeligt forelsket. Søsteren Vita er sygeplejeelev, går til fester og er begyndt at være kurer for en illegal gruppe.

Pludselig støder hun ind i Max, de genoptager deres forhold, og inden længe har hun involveret ham i sit modstandsarbejde, som han tilsyneladende sympatiserer med.

Imidlertid er der noget, der ikke stemmer. Forholdet mellem ham og Vita bliver anspændt, han begynder at advare hende mod modstandsgruppen, og en morgen bliver han og Vita hentet af Gestapo. Spørgsmålet er, hvem der har angivet dem.

En yndet diskussion for Max er forholdet mellem sandhed og løgn. For ham kan sandhed gradbøjes og løgn være et redskab i egne storhedsforestillinger. Romanen bygger effektfuldt en usikkerhed op om hans motiver og værdier, som den aldrig fuldt ud forløser, og dermed cementeres konsekvent løgnens uigennemsigtighed. Vi kan aldrig helt fastslå det forløb, der førte til katastrofen, eller forstå omfanget af Max' løgne.

Hanne Richardt Beck tegner tre portrætter, der ånder af liv og kraft. Så forskellige kan skæbner og livstolkninger være, og så dramatisk forgrener den enes selvforståelse og adfærd sig ind i den andens liv. Beck har skrevet endnu en formidabel roman: velfortalt, urovækkende og med stor akkuratesse.

Hanne Richardt Beck: Om så det gælder, 456 sider, 299 kroner. Gyldendal. Udkommer i dag.

kultur@kristeligt-dagblad.dk