Prøv avisen

Sådan bliver kulturlivet under Marianne Jelved

Marianne Jelved og forgængeren Uffe Elbæk ved overdragelsen af Kulturministeriet i går. Foto: .

I går var der skiftedag i Kulturministeriet. Vi spurgte en række eksperter, hvilken betydning den nye minister får på udvalgte områder

Kulturpolitikken bliver mere pragmatisk

Henrik Dahl, sociolog og forfatter

Jeg synes, at det er dygtigt og klogt set at indsætte Marianne Jelved på posten som kulturminister. Hun er en redelig, rutineret og driftsikker politiker, der er vidende og bredt orienteret, og hun er også god til at sætte sig ind i nye ting. Og hun er først og fremmest kendt for at lytte til sine embedsmænd og holde mund, når hun ikke ved nok om et område i stedet for at komme med skråsikre meldinger, så nu tror jeg, at man kan forvente, at der kommer mere ro over området. Uffe Elbæk skabte derimod meget kaos på kulturområdet, fordi han lagde sig ud med mange af de etablerede institutioner med en forkærlighed for glade amatører og dermed en enorm mangel på respekt for professionelle aktører på kunstområdet. Mange professionelle kunstnere og kulturfolk opfattede ham simpelthen som en slags rindalist, fordi han ikke alene relativiserede grænsen mellem dansk og international kunst, men også grænsen mellem amatørkunstnere og professionelle kunstnere. Og hvis der er noget, der gør professionelle sure, er det, at man ikke anerkender, at de er bedre end amatører.

LÆS OGSÅ: Den lavmælte værdikriger

Marianne Jelved vil lade være med at komme med den slags skråsikre meldinger, hun vil have større respekt for de etablerede institutioner, der jo er kunstens råvareproducenter. Og hun vil lytte til råd fra dem. Og jeg tror også, at hun vil udnytte de ressourcer, der er til rådighed på en fornuftig og fair måde. Når hun som noget af det første skal genoptage medieforhandlingerne, tror jeg, at man vil se det. For hun ved, hvad det betyder at have en velfungerende presse. Og hun kan forstå, at det kan være svært at finde en forretningsmodel for mediehusene i en ny virkelighed, hvor der er en stigende forventning om, at alle informationer skal være gratis, ligesom hun kan forstå, at mediehusene må tilpasse sig de nye tider i et passende tempo. Og jeg tror på den måde, at vi kommer til at opleve hende som en meget pragmatisk minister, der vil skabe sig færre fjender end Elbæk.

Fortalt til Daniel Øhrstrøm

Musiklivet bliver mere internationalt

Henrik Marstal, musiker og forfatter

Uffe Elbæk leverede på mange måder ikke varen på musikområdet, i forhold til hvad han lovede. Så det kan kun blive bedre. Nu får vi en ny minister med Marianne Jelved, som sandsynligvis kommer til at forholde sig mere konkret til regeringsgrundlaget, som for eksempel at fremme internationalisering, økonomisk vækst og demokrati. Så det er godt, at Jelved er kommet til, men det er også skidt. Tiden var simpelthen ikke moden til en minister som Elbæk. Han arbejdede meget netværksbaseret, og han nægtede nærmest at anerkende, at han sad i en magtposition. Og den måde at være politiker på det tror jeg er noget, vi kommer til at se mere af fremover, for den strategiske og kyniske realpolitiske tilgang kommer til at gå fallit på et tidspunkt. Ministre som Elbæk, der er søgende, lyttende, empatiske og eksperimenterende, det er den type ministre, vi kommer til at få brug for. Men sådan er det ikke indtil videre, og her er Jelved mere minister til tiden og er i stand til at levere varen. Og det er der brug for lige nu. På musikområdet tror jeg, at Jelved har et mere kulturhistorisk syn på tingene og en grundlæggende forståelse for de traditionelle kulturformer. Hun har en bedre fornemmelse for, hvordan man kan støtte et område som musik, og så tror jeg også, hun har mere vilje til at tænke internationalt og se musik som en eksportvare. Musiklivet har lidt under ikke at være anerkendt nok i det politiske støttesystem. Musik skal ses som et kulturprodukt, som har et internationalt potentiale også økonomisk. Og så tror jeg, Jelved bliver minister på hele musikområdet og kommer til at arbejde for, at musiklivet trives.

Fortalt til Marie Louise Hagemeister

Bøgerne vil få mere fokus

Nils Bjervig, konsulent, tidligere chefredaktør på bogbranchens magasin, Bogmarkedet

Uffe Elbæk var stort set usynlig på bogområdet i sin tid som minister. Han lavede et kulturstøtteforlig, hvor bogbranchen ikke blev beskåret, men han har ikke gjort noget særligt for området. Jeg tror simpelthen ikke, det har haft hans specielle bevågenhed. Det kunne man eksempelvis se på høringen i kulturudvalget her i efteråret om krisen i bogbranchen. Han bidrog med meget lidt, og der er ikke kommet noget ud af høringen. I det hele taget er der ikke kommet markante udmeldinger fra ham på dette område.

Det kunne man håbe på vil ske med Marianne Jelved. Hun har et helt andet fokus på bøger end Elbæk, er et meget læsende menneske og uddannet dansklærer. Og så er hun ikke så utraditionel i sin kulturopfattelse som Elbæk.

Hvordan dette nye fokus vil komme til udtryk, tør jeg ikke sige noget om. Man kunne ønske sig, at det fik høj prioritet at få genskabt de sammenbrudte forhandlinger mellem biblioteker og forlag omkring udlån af e-bøger. Vi har brug for, at der snart kommer klarhed på dette område.

Generelt har kulturministeriet aldrig været et af de topprioriterede ressortområder, og det har bogområdet også mærket. Selv da Per Stig Møller kom til, og alle forventede revolutioner, skete der ikke meget. Der er jo ikke så mange penge at gøre godt med, og måske derfor sker der sjældent de helt store udsving på bogområdet, når der skiftes minister.

Fortalt til Lars Henriksen

Større åbenhed mod Norden og Europa

Peter Duelund, kulturforsker

Når man ser på Marianne Jelveds store nordiske engagement, tror jeg, at vi kommer til at opleve et kulturministerium med mere åbne døre til en. Jeg tror, hun vil være åben mod Norden og Europa og deltage aktivt i det fælles europæiske og nordiske kultursamarbejde. Det betyder også, at vi får en minister med en større forståelse for en multikulturel tilgang til kulturpolitik.

Et af de helt store kunstpolitiske problemer, der er at løse i øjeblikket, handler om, hvordan kunstnere kan tjene en løn at leve for i et nyt digitalt landskab med blandt andet e-bøger. Det er netop en problemstilling, man bør arbejde sammen om på fælles europæisk niveau. Og det kunne jeg forestille mig, at Jelved vil kunne tage fat i på et højere politisk niveau.

Fortalt til Nikolaj Krak

Arkæologi og kultur-historie bliver synlig

Birgitte Possing, historiker og senior-forsker på Rigsarkivet

Det korte svar er, at det kommer til at betyde noget, og måske meget. Men det lange svar afhænger jo af, hvad den nye minister gerne vil, og det ved vi jo ikke helt endnu. Marianne Jelved skal jo lige have tid til at finde sin plads. Men hun er bestemt en god og stabil politisk håndværker, som jeg hører sige vil tage fat. Mit håb er, at hun til forskel fra sine forgængere prøver at se på den store fond af viden, der ligger i kulturens forskning. Den forskning, der er tilgængelig, som Kulturministeriets institutioner både bedriver og gør tilgængelig, og det gælder på museerne, bibliotekerne, arkiverne og uddannelsesinstitutionerne.

Den er meget vigtig at prioritere, og det er desværre blevet glemt i mange år. Forskningen trænger til at blive prioriteret. Vi skal have synliggjort og brugt den fond og viden, der ligger under Kulturministeriet for at hjælpe institutionerne rundt i det ganske danske land. Museerne for eksempel har brug for adgang til viden, tidsskrifter og publikationer, som ligger på de store forskningsbiblioteker. Lige nu har de ikke licens til at få den adgang, og hvis man kunne gøre det tilgængelig, så vil det været til stor hjælp for vores land. Jelved har allerede udtrykt et ønske om at profilere kulturens værdier, og et kultursamfund er jo limet sammen af værdier. Så det er positivt. Og den forskning, der ligger i vores arkæologi, kultur og kunsthistorie, skal vi bruge og gøre levende. Enhver fremtidsforventning er jo båret af en nutidsforståelse, og den bygger på en fortidsfortolkning. Den viden skal vi bruge til at profilere vores land. Det er vigtigt.

Fortalt til Marie Louise Hagemeister

Langsigtede løsninger kommer i højsædet

Maria Fabricius Hansen, dr.phil., medlem af Ny Carlsbergfondets bestyrelse

Med Marianne Jelved som kulturminister får vi først og fremmest en både klog og erfaren politiker. En rationel minister, der vil være i stand til at sætte sig ind i og kritisk vurdere de forskellige kulturgrupperingers dagsordener. Jeg opfatter hende som en modig person, der synes at hvile så godt og stærkt i sin tro på, at det politiske system er til vores fælles bedste, at hun vil arbejde for langsigtede løsninger og være højt hævet over populistiske her og nu-synliggørelser af sin egen person. Hendes interesse for hele undervisningsfeltet vil være en kæmpe gave til området, fordi arbejdet med kulturpolitik begynder med vores børn. De første, kortfattede udtalelser fra Jelved om kulturen som en sammenhængskraft i samfundet er lige så vigtige, som de er indlysende. Det vil være formidabelt med en politiker, der tør tænke og tale om forbindelsen mellem uddannelse, dannelse og kultur. Hvor stort et specialkendskab hun har til de forskellige områder, for eksempel kunst- og museumsvæsenet, er for mig at se mindre afgørende. Uffe Elbæk nåede næppe så meget i sin korte periode, at det giver mening at skrive en form for status, men han fik markeret sig som et engageret og venligt menneske med en beundringsværdig entusiasme for de sager og begivenheder, han skulle være talsmand for.

Fortalt til Daniel Øhrstrøm