Søgen efter åndelighed

BØGER: I »Fremtidens psykologi« opsummerer Stanislav Grof 45 år med udforskning af ualmindelige bevidsthedstilstande

Bevidsthedens grænseland har i de seneste par årtier været området, hvor mange mennesker har søgt ind på en åndelig opdagelsesrejse. Navigationen på rejsen er foregået efter forskellige kort alt efter, hvilken retning man har valgt. Men fælles for denne nye søgen efter åndelighed har været oplevelsernes centrale stilling som markør for den åndelige dimensions virkelighed.

Et af de mest gennemarbejdede bud på en globus for den nye søgende pilgrim har været Stanislav Grofs forfatterskab. I de seneste tre årtier har han været helt central i dannelsen af et nyt verdensbillede, der bygger på udforskning af ualmindelige bevidsthedstilstande, og som er en af hovedhjørnestenene i det mangekantede new age-byggeri.

I bogen »Fremtidens psykologi« opsummerer Stanislav Grof i sin livsaften 45 års arbejde med udforskningen af ualmindelige bevidsthedstilstande.

Som ung læge i Tjekkoslovakiet havde han en oplevelse af en ualmindelig bevidsthedstilstand på baggrund af et medicinsk forsøg med LSD. Selv betegner Grof det som en oplevelse af »kosmisk bevidsthed«, og den blev igangsættende for et meget omfattende arbejde med først psykedeliske stoffer og siden 1975 med bevidsthedsforandrende åndedrætsterapi.

Grofs arbejde blev grundlæggende for den transpersonlige psykologi, som har samlet og analyseret tusinder af menneskers erfaringer med ualmindelige bevidsthedstilstande.

Undervejs i sit lange forløb har Grof blandt andet arbejdet med fødslens og fødselstraumets betydning for sindets udvikling. Og siden arbejdede han sig ind i mytologierne og religionernes symbolunivers.

Han har også et omfattende arbejde med døende og deres oplevelser i forbindelse med deres dødsproces. Alt i alt har det givet sig udslag i et omfattende forfatterskab, som for en dels vedkommende er oversat til dansk. Mest kendt er nok serien »Den indre rejse«.

I »Fremtidens psykologi. Den moderne bevidsthedsforsknings perspektiver« forsøger Grof at samle sine erfaringer i forhold til de forskellige områder, han har arbejdet med. Og på baggrund heraf vil han vise, at der er brug for en revision af den almindelige opfattelse af virkeligheden. Herunder menneskets psyke.

For Grof er mange af de sindstilstande, der bliver diagnosticeret som psykiske sygdomme, udtryk for »spirituelle frembrud«, der har et helbredende og forvandlende potentiale. Og i bogen ønsker han at vise, hvorledes de seneste års forskning gør det muligt at anlægge et anderledes syn på en del mennesker, der oplever ualmindelige bevidsthedstilstande. De er ikke syge, men træder i forandringen af bevidstheden nærmere virkelighedens virkelighed.

»Fremtidens psykologi« er ikke en letlæst bog. Den er forholdsvis koncentreret og henvender sig umiddelbart til læseren med mod til at gå i gang med et nyt område. Eller til personer med en vis fortrolighed med det univers, bogen beskriver.

Med stor tydelighed viser »Fremtidens psykologi«, hvorledes Grof på sine præmisser har arbejdet systematisk og seriøst med feltet af ualmindelige bevidsthedstilstande, og at der inden for den transpersonlige psykologi i disse år sammenstykkes et anderledes og udfordrende billede af os selv og den, vi oplever os selv som en del af.

Stanislav Grof: Fremtidens psykologi. Den moderne bevidsthedsforsknings perspektiver. 424 sider. 450 kr. Borgen.

kulturkristeligt-dagblad.dk