Sådan sætter man sit komma korrekt

Det danske komma er til fornyet debat efter 10 års moratorium. Her følger bidrag til kvalificering af debatten

I 2004 indførte Sprognævnet et nyt kommasystem. De ændrede regler var med enkelte undtagelser identiske med reglerne for det traditionelle grammatiske komma. Foto: Iris
I 2004 indførte Sprognævnet et nyt kommasystem. De ændrede regler var med enkelte undtagelser identiske med reglerne for det traditionelle grammatiske komma. Foto: Iris.

Som man kunne læse på forsiden af Kristeligt Dagblad den 5. januar, foreslås kommareglerne nu sat under luppen igen - efter langvarig strid og 10 års moratorium. I den anledning kan det kun være nyttigt at resumere de gældende kommaregler. De følger derfor nedenfor.

Men først et par baggrundsoplysninger. I 2004 indførte Sprognævnet et nyt kommasystem. De ændrede regler var med enkelte undtagelser identiske med reglerne for det traditionelle grammatiske komma. Den afgørende forskel var, at det som hovedregel er valgfrit, om man vil sætte såkaldt startkomma, det vil sige komma foran ledsætninger (bisætninger). Kommaet blev altså valgfrit i sætningen Vi forventer (,) at det bliver regnvejr.

I de tilfælde, hvor der er valgfrihed, anbefaler Sprognævnet, at man undlader at sætte startkomma.

Der er fem hovedregler:

Der sættes komma i opremsninger: Han købte kartofler, gulerødder og blomkål.

Der sættes komma ved selvstændige sætningsdele:

Daniel Agger, anfører for landsholdet, lover sejr i returkampen.

Daniel Agger, der er anfører for landsholdet, lover sejr ireturkampen.

Der sættes komma mellem helsætninger: Vinden peb, og tordenen rullede.

Der sættes komma efter en ledsætning (slutkomma):

Når svalerne flyver lavt, bliver det regnvejr.

Der kan sættes komma foran en ledsætning (startkomma): Vi forventer (,) at det bliver regnvejr.

Der bruges ikke startkomma i sprog som norsk, svensk, islandsk, engelsk, nederlandsk og de romanske sprog. Oversættelse fra disse sprog til dansk nødvendiggør altså ikke indsættelse af startkomma.

Det er disse fem forholdsvis enkle regler, der skal tages stilling til i den kommadebat, der velsagtens vil komme, og helt uoverkommeligt kan det vel ikke være at lære dem. Det ville være godt at få afdramatiseret den udfordring, der ligger i at sætte det lille tegn rigtigt.

Til at illustrere forskellen mellem de to kommaer følger her til sidst to eksempler:

Det der kan undre, er at folk der bor i provinsen, ikke er blevet orienteret (uden startkommaer).

Det, der kan undre, er, at folk, der bor i provinsen, ikke er blevet orienteret (med startkommaer).

tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen Nielsen, der gør status i en ny bog, der udkommer 7. december.
tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen Nielsen, der gør status i en ny bog, der udkommer 7. december.