Sådan skaber man mening som leder

En kapacitet inden for forskning i ledelse slår til lyd for større ansvar i erhvervs- og samfundslivet

Forfatteren Mihaly Csikszentmihalyi. Billede fra forlaget.
Forfatteren Mihaly Csikszentmihalyi. Billede fra forlaget. Foto: Forlaget Klim.

”Ledelse, flow og skabelse af mening” lyder undertitlen på denne nyoversatte bog af Mihaly Csikszentmihalyi. Hovedtitlen ”God forretning” er oversat fra den amerikanske titel: ”Good Business”. Både den amerikanske og danske titel rammer ved siden af, i forhold til hvad bogen egentlig handler om. Men lad det ligge. Jeg glædede mig til at læse en bog af den ungarskfødte, verdenskendte og respekterede forsker og formidler med det vanskelige navn Mihaly Csikszentmihalyi.

Mine forventninger blev indfriet; det er en fremragende, meget vigtig og også provokerende bog.

Csikszentmihalyi er primært kendt verden over som flow-forsker og flow-forfatter. Han har gennemført omfattende og original forskning vedrørende selvets udvikling, flow, livskvalitet og bevidsthed. Han er leder af Center for forskning i livskvalitet, som er et nonprofit-institut, der forsker i positiv psykologi i Claremont, Californien, hvor han også er professor i psykologi ved Peter F. Drucker Institut for ledelse på Claremont Graduate University. Peter F. Drucker (1909-2005) var selv professor på dette universitet i mange år.

Drucker og Csikszentmihalyi (født 1934) er hver især kæmper inden for deres respektive områder, og det er overordentlig interessant, at de to nu mødes på ledelsesområdet, at Csikszentmihalyi nu bevæger sig ind på og med sin psykologiske baggrund supplerer Peter Drucker, der ikke var psykolog, men som nok er den forsker og formidler i verden, der har haft mest indflydelse på ledelsesfeltet overhovedet.

Hvad er flow? Der er ingen formel, men der er forklaringer, uddybninger, eksempler og præciseringer i bogen. Den kortest tænkelige formulering er måske, at det handler om ”at glemme tid og sted”.

Flow er også et meget misbrugt og slidt begreb, som man skal omgås med stor varsomhed. Men denne bog er ægte, velbegrundet og velargumenteret.

Csikszentmihalyi har den forståelse af den aktuelle samfundsorden i mange lande i verden, at erhvervslivets ledere har fået en enorm indflydelse, der langt overstiger den indflydelse, som erhvervsledere havde for bare 50 år siden. Der er sket et skred. Dette skred forpligter. Erhvervslivets ledere har et ekstra ansvar, der går ud over det traditionelle og selvfølgelige ansvar for deres virksomheders overlevelse og resultater.

Mange ledere verden over forvalter dette ekstra ansvar for samfundet på en forbilledlig måde; andre er styret af en enorm og kortsigtet grådighed. Denne bog forsøger at give en ramme for et meningsfyldt liv.

Det er en bog, der tør gå ud over mange af de traditionelle og mekaniske formuleringer af, hvad ledelse drejer sig om, og så acceptere, at verden i dag er meget anderledes end dengang, da de fleste af alle disse gamle ledelsesmodeller og -definitioner blev lanceret.

Bogen er ikke en redskabs- eller værktøjsbog, og tak for det. Den efterlader læseren alene og med et kæmpe personligt ansvar, nemlig et ansvar for at finde netop denne persons egen vej. Hvad er meningen med mig, mit liv og min ledelse?

Der er ingen vej uden om sådanne eksistentielle og dybe spørgsmål. Det proklamerer forfatteren klart og tydeligt, og det gør han med baggrund i, at han har interviewet tusinder af ledere verden over.

Ikke tilfældige ledere, men ledere, der af deres omgivelser blev betragtet som nogle, der netop forstod og levede op til deres samfundsmæssige ansvar, samtidig med at de også var højt respekterede ledere af de virksomheder, som de var i spidsen for.

kultur@k.dk