Seks stjerner: Prisbelønnet historiker har skrevet et vægtigt værk om vejen mod et forenet Europa

Morten Møllers ”Ud af ruinerne” vækker fortiden og forbinder den med nutiden. Det fjerne kommer lige så tæt på som denne tids avisoverskrifter

En kvinde vandrer gennem et udbombet Berlin i 1945. Hvordan gik det til, at der frem af ruinerne voksede et europæisk fællesskab?
En kvinde vandrer gennem et udbombet Berlin i 1945. Hvordan gik det til, at der frem af ruinerne voksede et europæisk fællesskab? . Foto: P. Bershtein/AFP/Ritzau Scanpix.

Når man ser frem, skal man først se sig tilbage. Med andre ord: Historien skal ledsage os ind i fremtiden. Det er udgangspunktet for bogen ”Ud af ruinerne. Vejen mod et forenet Europa”, et særdeles vægtigt værk af den flere gange prisbelønnede historiker og forfatter Morten Møller.

Det er dybdegående og nuanceret historieskrivning. Men uanset den tidsmæssige afstand til vores tid, er man aldrig i tvivl om, at Møller samtidig forholder sig til nutiden: Den fortid, man som læser konfronteres med, er aktuel. Endda i overvældende grad.

Dette understreger forfatteren på bogens sidste side, hvor han skriver: ”Skal vi tro på en fremtid for vores børn og børnebørn i det nye Europa, der vokser frem, er det afgørende, at Europa anskues i et historisk perspektiv. Kun i fuld bevidsthed om fortidens kriser og de komplicerede metoder, der blev anvendt til at løse dem, kan europæerne håndtere de udfordringer”, der i de kommende år – ifølge Møller – vil sætte dem ”på nogle af de mest omfattende prøver i mange år”. Et synspunkt, der præsenteres på baggrund af en grænseløst virkende indsigt, men formidlet i en overskuelig form. Denne dobbelthed er karakteristisk for bogen.

I skildringen af den lange vej ud af og bort fra krigens ruiner er der et navn, man ofte støder på: Jean Monnet (1888-1979), en betydningsfuld fransk diplomat og tidligere cognacsælger. Vi får et sigende glimt af ham på hans lange fodture i bjergene, hvor han travede sig til sine visioner om fremtidens integrerede Europa. Noget betryggende er der ved en teoretiker, der har fodkontakt med jordisk virkelighed.

Anden Verdenskrig fremprovokerede angiveligt diverse forestillinger om et nyt Europa. Malende beskriver Morten Møller, hvordan håbet om en alternativ virkelighed ”skød frem af askedyngerne og på cigaretpapir med sløve blyanter eller på skrivemaskiner med dårligt farvebånd”. Det var visioner drevet af det samme enkle, men presserende spørgsmål: Hvordan kan man skabe et kontinent uden krigens død og ødelæggelse?

Bogens tese er, at en afgørende forudsætning for vesteuropæisk fred og stabilitet i årene efter krigen var grundlæggelsen i 1951 af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, fundamentet for EU. Den tidlige søgen mod europæisk integritet blev ifølge Morten Møller først og fremmest en realitet, fordi de implicerede seks landes regeringer – på tværs af nationaliteter og partiskel – opfattede det som en farbar vej til en rationel håndtering af politiske kriser. Den holdning var – betoner Møller – betinget dels af bevidstheden om fortidens politiske og civilisatoriske sammenbrud, dels af erkendelsen af at skærpelsen af den kolde krig krævede et modspil i form af et vesteuropæisk sammenhold.   

En af Morten Møllers pointer er, at det var nationalstaterne selv, der ”i en pragmatisk, besværlig og langvarig armlægning præget af traditionel national interessevaretagelse forsigtigt åbnede døren til et begrænset og fokuseret overstatsligt samarbejde”. Det moderne Europas fødsel var – fremhæver han – på én gang moderat og umådeligt nyskabende. Effekterne af nyskabelserne udgør i dag væsentlige vilkår for knap 450 millioner mennesker.

Ifølge Møller er indsigt i baggrunden for det moderne Europa særlig vigtig nu, i en tid hvor mange har svært ved at se fordelene ved et forpligtende europæisk samarbejde, og ”hvor en ny krig har kastet kontinentet ud i en af de alvorligste kriser siden 1945”. Han mener, at man netop i denne situation må konsultere fortiden og eftersøge nogle rødder, der er gledet så langt ned under overfladen, at de er svære at få øje på.

”Min påstand er, at tiden efter den kolde krigs afslutning har svækket europæernes historiske bevidsthed.”

”Ud af ruinerne” er skrevet i et klart og fængende sprog og så engageret, at man rives med. Morten Møllers overbevisning om betydningen af det forehavende, han ruller op for læserne, får ordene til at gløde, vækker fortiden og forbinder den med nutiden. Det fjerne kommer lige så tæt på som denne tids avisoverskrifter. Det er historieskrivning, der dybest set – også – handler om os i dag.

Morten Møller: Ud af ruinerne. Vejen mod et forenet Europa. 272 sider. 319,95 kroner. Lindhardt og Ringhof.