Skøn sproglig poesi fra Shakespeare

Mange har forsøgt at oversætte Shakespeare til dansk. Niels Brunses nye oversættelse, det første bind af Shakespeares samlede værker, er helt suveræn

"Man klukler og smiler undervejs, når man læser alle de flotte, gamle eller grimme danske ord, der kommer løbende. Selvfølgelig er æren først Shakespeares, men den tilfalder også Brunses dansk!", skriver Kristeligt Dagblads om Niels Brunses nye Shakespeare-oversættelse.
"Man klukler og smiler undervejs, når man læser alle de flotte, gamle eller grimme danske ord, der kommer løbende. Selvfølgelig er æren først Shakespeares, men den tilfalder også Brunses dansk!", skriver Kristeligt Dagblads om Niels Brunses nye Shakespeare-oversættelse.

Niels Brunse oversætter Shakespeare, så det danske sprog slår gnister eller tildeles en nu næsten glemt sproglig poesi. Man klukler og smiler undervejs, når man læser alle de flotte, gamle eller grimme danske ord, der kommer løbende. Selvfølgelig er æren først Shakespeares, men den tilfalder også Brunses dansk!

Dette første bind af projektet med at oversætte Shakespeares samlede skuespil i kronologisk orden bringer stykkerne:

"De to herrer fra Verona", "Trold kan tæmmes", "Henry VI, 1-3" og "Richard III". Jeg kastede mig især over "Trold kan tæmmes" – sandsynligvis fordi jeg måtte styrke mig mod de stærke kvinder i tiden. For det er jo et tidligt stykke, en komedie fra 1594 om, hvordan en kradsbørstig ung kvindes tæmmes ind i ægteskab, og hvor hun lærer at gøre, hvad hendes herre og ægtemand siger, at hun skal sige og gøre. Den slags troede de vel heller ikke på kunne ske i 1594 – og det jo derfor, det bliver morsomt som en mandsdrøm om en føjelig kvinde.

Der skal gennemføres mange intriger for at få den hidsige Katerina med den skarpe tunge ind i ægteskabsfolden og blandt andet vil Hortensio lære hende at spille lut, hvad hun bestemt ikke vil lære:" Var hun da vred på lutten/ – Ja , helt præcist, så var hun lutter vrede./ Jeg sagde kun, hun tog forkerte greb,/ og retted lidt på hendes fingersætning, / da hun med djævelsk utålmodighed/ skreg "Greb, er det et greb? Så grib den selv!"/ og hamred lutten ned i hodet på mig/ så issen trængte gennem instrumentet;/ dér stod jeg så som i en gabestok/ og gloede midt i hendes strenge leg,/ imens hun kaldte mig en klimprestodder,/ en ussel spillekant og meget mer/ som om hun havde læst på sine skældsord./"

Dette er kun et lille eksempel på, hvor nutidigt og dog stadig velsignet gammeldags Brunse formår at holde det danske sprog. De platte ordlege : lut-lutter / greb-grib. Døde metaforer, der får internt nyt liv: strengeleg til strenge leg, fordi hun er så vred. Et nyt opfundet ord: spillekant af musikant og så videre. Alt sammen først hos Shakespeare, men så frisk overført til dansk. Og så Shakespeares konstante små henvisninger til, at det er et teaterstykke, vi overværer, hans stadige spring ud af og ind i fiktionen: "som om hun havde læst på sine skældsord".

Georg Brandes skrev sit berømte essay "Det uendeligt små og det uendeligt store i poesien" i 1870 og fandt sit ideal om denne relation hos Shakespeare. Kritisk mod sin samtids poesi, spurgte han: "Troer man, at vores tragiske Vers vilde give Plads for saadanne stygge Ord?" (som hos Shakespeare). Mange har forsøgt sig siden med oversættelser af Shakespeare og har prøvet at efterfølge Brandes? råd om at lukke de stygge ord ind. Brunse lykkes i mine øjne allerbedst med det!

Hør for eksempel hvordan en person karakteriseres ved sin grimme hest: "... og så lider den af snive og plages af spat, den er befængt med kværke og besværet af piphans, smittet med gulsot og bylder og bændelorm, svajrygget og svag i koderne, kalveknæet og halvdød af krop." (Det sidste ord får note – hestesygdom – på samme side. Det gælder også andre nu glemte ord i teksten, hvad der gør udgaven vidunderlig let at læse).

For det er jo foreningen af det uendeligt små og det uendeligt store, som vi gang på gang må til Shakespeare for at få genopfrisket. Og er småsnakken og ordlegene platte, så er de det i det stores tjeneste: at der kan gå trold i mennesker, hvilket køn de end er af, så de må trakteres medmenneskeligt med lidt vold for at få dem på rette bane.

Brunse holder versemål og rim flot, når det skal være, og skriver flydende prosa, når originalen har prosa. Og midt i al denne sproglige fryd er det, man spørger sig selv, om man må have lov sådan at sidde og glæde sig over digterisk sprog midt i "en verden, der brænder"? Ja, det må man, for glæden er fundamentet i al forståelse og det at have en verden. Måske kan denne Shakespeare-oversættelse lære unge at sutte på litterære ord som på forvandlingsbolsjer, så de forstår, hvor små og store disse ord på én gang er, og hvordan de står sig i konkurrencen med foto og billeder. Og hvordan det i sådanne ord forholder sig sådan, at det største rummes i det mindste.

kultur@k.dk

William Shakespeare: De to herrer fra Verona, Trold kan tæmmes, Henry VI, 1-3, Richard III. Samlede skuespil i ny oversættelse af Niels Brunse. 629 sider. 299 kroner. Gyldendal.