Prøv avisen

Socialt udsatte kan få deres eget museum

Der er et stort behov for at bryde med den berøringsangst, som mange danskere har over for socialt udsatte. Derfor vil vi gerne skabe et sted, hvor man kan få noget at vide om de menneskers dagligdag, siger Steffen Brandenstein, professionsbachelor i kristendom, kunst og kommunikation fra Diakonhøjskolen. Her ses et billede af en hjemløs på en togstation. Foto: Nils Meilvang

”Danmarks Udsattemuseum” kan være på vej i Aarhus, hvor tidligere Kirkens Korshær-medarbejdere er langt med planerne

Danmarks første museum om det at være socialt udsat kan være på vej.

Tre unge mennesker, der har været tilknyttet Kirkens Korshær i Aarhus, har sat sig for at skaffe midler til formålet. De ønsker et hus, der dels skal formidle socialt udsatte menneskers liv i det danske samfund før og nu, og dels skal fungere som et arbejdsfællesskab for mennesker, der står uden for det almindelige arbejdsmarked.

”Der er et stort behov for at bryde med den berøringsangst, som mange danskere har over for socialt udsatte. Derfor vil vi gerne skabe et sted, hvor man kan få noget at vide om de menneskers dagligdag.”

Det siger Steffen Brandenstein, der har en professionsbachelor i kristendom, kunst og kommunikation fra Diakonhøjskolen. Sammen med Louise Siedentopp Christensen, der er antropolog, og Line Omø, der er jordemoder, er han initiativtager til det, de har givet navnet Danmarks Udsattemuseum.

Lige så vigtigt som udstillingsdelen er det dog, at museet kommer til at fungere som et arbejdssted for socialt udsatte, der ønsker at indgå i et meningsfuldt arbejdsfællesskab.

”Det skal være et sted, hvor man kan komme og tilbyde sig med de ressourcer, man nu engang har,” siger Louise Siedentopp Christensen.

Museumsarbejdet skal omfatte historiske udstillinger med afsæt i Danmarks sociale arbejde og sætte arbejdet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv, samtidig med at det aktualiserer viden om udsattes kulturarv. Det skal desuden skabe særudstillinger med fortællinger fra de udsattes eget liv gennem effekter og fortællinger samt udstille udsatte kunstneres værker.

Den sociale indsats skal lægge sig op ad regeringens 2020-målsætning om, at reducere hjemløshed og nedbringe misbrug blandt udsatte ved at tilbyde dem en sammenhængende hverdag med fællesskab, struktur og ansvar.

”Det skal ikke være et værested, for den slags har det med at fastholde de udsatte i en slags selvforstærket miljø. Derimod skal det være et sted, hvor de udsatte bliver mødt med de kompetencer, de har, og hvor de kan bidrage med erfaringer fra deres eget liv,” siger Steffen Brandenstein, der ikke kender fortilfælde på udsattemuseer andre steder i verden.

”Vi skal opfinde det hele forfra,” som han siger.

De tre initiativtagere har også en ønske om, at Danmarks Udsattemuseum skal samarbejde med universiteterne omkring forskning. Forskningen vil være forbundet med museumsopgaver inden for indsamling, registrering, bevaring og formidling, men også med den sociale- og sundhedsmæssige indsats over for socialt udsatte.

Indtil videre har de ikke noget konkret hus eller sted i tankerne, men målet er, at museet skal ligge et sted i Aarhus. De har kontakt til Aarhus Kommune og er i gang med at opsøge fonde og organisationer, men indtil nu har de ikke fundet de nødvendige økonomiske midler til projektet.