Prøv avisen

Sproget er suverænt og fortællingen uafrystelig i russisk roman

5 stjerner
Linjerne siger ikke kun noget om sproget og billedkraften i Sergej Lebedevs ”Ved glemslens rand”, men også noget om dens overordnede tematik. At der er tale om en debutroman, er svært at begribe, netop fordi den er så afsindigt velskrevet, og fordi den forsøger at indkredse så vidtrækkende et emne som russisk erindring og fortrængning – og vel at mærke lykkes med det, skriver anmelderen.

I debutromanen ”Ved glemslens rand” skriver Sergej Lebedev blændende om erindring og fortrængning i fortidens Sovjet – og i nutidens Rusland