Stående gudstjenester og prædikener på latin er udbredte myter om middelalderens landsbykirker

I dag står 1684 landsbykirker fra middelalderen som monumenter over kristendommens indtog i Danmark. Men mange fortællinger og antagelser om datidens kirker og tro holder ikke vand, siger Per Kristian Madsen, tidligere direktør for Nationalmuseet og forfatter til bogen "Guds huse på landet"