Vagn Remmes noveller er stærk prosa om samfundets svageste

Vagn Remmes noveller afdækker suverænt og skånselsløst smertepunkter i samværet mellem mennesker