Medrivende bibelsk roman

Gribende historie om Guds urokkelige kærlighed af den storsælgende amerikanske forfatter Lynn Austin

En gribende historie i et bibelsk perspektiv, et vidnesbyrd om Guds urokkelige kærlighed, også når det hele virker mest håbløst.

Det er essensen i den store roman ”Pagtens vogtere” af den amerikanske forfatter Lynn Austin (født 1949), hvis bøger på verdensplan er solgt i mere end en million eksemplarer. Otte gange har hun modtaget prisen The Christy Award.

Den enkelt og nøgternt skrevne roman er fiktion, men bygger på grundige studier af Bibelen, blandt andet af Ezras Bog og Esters Bog. Austin formår at skildre den i tid fjerne verden, så den kommer hverdagsagtigt nær – med personer, som man umiddelbart kan forholde sig til.

Udgangspunktet for handlingen er et dekret udstedt af perserkongen i 473 f.Kr.: Alle jøder i rigets provinser skal udryddes, og det skal ske inden for mindre end et år på en nærmere angivet dag. Nyheden sender chokbølger gennem det jødiske samfund i Babylon. Ingen forstår, hvad begrundelsen er for kongens beslutning. Men en jødisk talsmand opfordrer til fortsat at være hverdagen tro:

”Vi viser, at vi tror på Gud, når vi fortsætter arbejdet, selv om vi ikke får svar på vores bønner. Det er den højeste form for lovprisning, når man bliver ved med at tro, at Gud er god, selv når det ikke ser sådan ud.”

En af de centrale personer, den lærde Ezra, der hidtil har foretrukket det ensomme, indadvendte liv med udforskning af skriftruller, opfordres af sin bror til at melde sig ind i den såkaldte virkelige verden. I nødens stund er der brug for en stærk leder – og Ezra stiller sig til rådighed. Jøderne får kongelig tilladelse til at forsvare sig, og Ezra samler en hær, så den ultimative katastrofe undgås.

Senere trænger en anden udfordring sig på. Ezra konstaterer, at en apati har bredt sig blandt jøderne. Han siger:

”Hvis ikke vi passer på, så vågner vi en dag og opdager, at vi ikke længere er et folk, der adskiller sig fra andre. Så taler og agerer vi ligesom hedningerne.”

Efter mange år i landflygtighed drømmer Ezra om at bo i et samfund styret efter reglerne, der kan udledes af Toraen (Mosebøgerne). Og drømmen bliver til handling. Han op-søger ”kongernes konge”, Artaxerxes. Og denne lader efterfølgende meddele, at enhver, der hører til Israels folk, kan drage op til Jerusalem. Af den overvældende gavmilde konge udnævnes Ezra desuden til guvernør over provinsen Juda.

Noget af det, der er styrken i ”Pagtens vogtere”, skyldes Lynn Austins evne til at finde ind til de menneskelige elementer i bibelhistorien.

Ezra fremtræder således ikke alene som folkeleder, men er også nærværende for læseren som ægtemand – og i det hele taget som et menneske, der har bevaret kontakten med sine følelser. Da han giftede sig med Debora, enke efter den nævnte bror, var det mere af pligt end af lyst. Men den kærlighed, der ikke var der i begyndelsen, kommer til efterhånden. Ægteskabet beskrives som et smukt forhold mellem to jævnbyrdige personligheder.

Den kærlighedshistorie, der binder handlingen sammen, er imidlertid den, der opstår mellem den halte Amina og jøden Ruben. Amina er vokset op uden kærlighed i et hjem præget af faderens had til jøder. Men den kvinde, der i romanens begyndelse hjælper hende efter et fald, er jøde. Det bliver indledningen til, at hun drages mod jødernes verden, kulminerende med hendes møde med Ruben, en ung mand, der i bitterhed over den måde, han er blevet behandlet på efter sin fars død, lever destruktivt og på den forkerte side af loven.

For både Amina og Ruben betyder kærligheden en heling af deres liv. Men uden problemer er forholdet ikke.

”Hvis du gifter dig med en af vores fjender, så bliver du min fjende,” erklærer Aminas søster.

Og fra Ezra lyder det, at når en jøde indgår ægteskab med en ikke-jøde, gifter den pågældende sig også med hedningernes falske guder og krænker dermed Guds hellighed. Men Amina har ingen falske guder.

Den bevægende slutning på den medrivende roman fører frem til forsoning: Stærkest er barmhjertigheden.