Stauning helt uden kaos

En biografi om Thorvald Stauning er meget seriøs og grundig, men ville have vundet ved en smule mere kaos eller vildskab i formidlingen

Mysterierne trænger sig på fra første side. Hvorfor er det lige Jyllands-Postens Forlag, der udgiver en murstensbiografi om det socialdemokratiske ikon Thorvald Stau- ning? Hvorfor kommer der en biografi nu, når der allerede er skrevet flere store værker om manden? Og hvorfor er den skrevet af arbejdermuseets arkivchef, Henning Grelle, når denne ifølge eget forord ikke oprindelig havde lyst til at skrive?

Det ville være synd at sige, at alle mysterierne er løst, når man vender bogens sidste side (576!). Men lidt tættere på en forklaring er man trods alt. Først og fremmest er Thorvald Stauning Demokrati eller kaos et forsøg på at give et mere nuanceret og mindre helgenkårende billede af en af de største skikkelser i dansk politik. Den seneste store biografi er Hans Lyngby Jepsens fra 1979, men man forstår, at denne ikke i tilstrækkelig grad sætter Stau­ ning ind i en bredere samfundspolitisk analyse. Fra det udgangspunkt når den nye biografi sit mål. Til overmål. Den er nogenlunde kronologisk fortalt fra Staunings fødsel under meget fattige kår i 1873, til hans første småjob i ungdomsårene, videre til arbejdet på tobaksfabrikker og gradvise engagement i det spirende fagforeningsarbejde. Derfra fortsætter han ind i politik og kæmper for at blive socialdemokratisk folketingskandidat som 28-årig.

Hans privatliv er mærkeligt nok temmelig underbelyst i historien, men der kommer dog en række enkeltheder frem om hans damebekendtskaber og ægteskaber, hans periodevise problemer med alkohol og svage nerver og hans behov for månedlange rekreationsophold.

Bogens omdrejningspunkt er, som titlen antyder, et andet, nemlig hans kamp for demokratiet. Lige fra opgøret med det udemokratiske valgsystem i 1900-tallets begyndelse over grundlovsrevisionen i 1915, hvor kvinder fik valgret, og til kampen for, at Socialdemokratiet kunne indtræde i en regering i det borgerlige demokrati uden at have flertallet alene.

Det sidste var faktisk et yderst kontroversielt tema for datidens socialister. Senere blev Stauning som bekendt selv minister og endda statsminister og spillede en afgørende rolle, da påskekrisen i 1920 truede folkestyret. Han førte Danmark gennem 1930ernes kriseår under det berømte slogan Stauning eller kaos, og han fik beseglet årtiers tætte samarbejde med Det Radikale Venstre.

Men det var ikke kun medgang for Stauning. For eksempel led han nederlag i sine årelange bestræbelser på at få et socialistisk samarbejde i Europa for at få stoppet Første Verdenskrig.

Når det gælder de helt store ideologiske mål, holdt socialismen heller ikke i længden. Det lykkedes således hverken at afskaffe kapitalismen eller militarismen. Mon ikke Stauning ville få et slemt hosteanfald, hvis han havde oplevet dagens socialdemokrater, der både forsvarer markedsøkonomi og sender soldater til fjerne egne som Afghanistan?

En af bogens stærke sider er, at den i det hele taget giver perspektiv over nutidens politik. Stauning blev valgt som partileder allerede som 36-årig, men først efter et kampvalg med en modkandidat. Fløjkrige og unge partiledere er altså ikke noget helt nyt i partihistorien!

Det er en meget grundig og seriøs biografi, men der er problemer med formidlingen. Selvom teksten sprogligt set er i orden, sidder man efter læsningen tilbage med lovlig meget cigarrøg i næsen og museumsstøv på øjenvipperne.

Der er alenlange og detaljerede referater af møder og afstemningsresultater, datoer, mødetidspunkter, navne på bipersoner og oplysninger om lønninger og udgifter. Problemet er, at alt for mange oplysninger er svære at bruge til noget. For eksempel oplyses der flere steder, hvad Stauning havde i årsløn, det være sig 600 kroner eller 1500 kroner, men man får ikke meget viden om datidens pris-, løn- og skatteniveau.

Det er en meget klassisk biografi, men den kan næppe vække moderne gymnasieelevers eller andre unges interesse for en af de mest skelsættende perioder i det moderne Danmarks historie.

En smule mere kaos i formidlingen havde gjort godt.

hoffmann@kristeligt-dagblad.dk

Henning Grelle: Thorvald Stauning Demokrati eller kaos. Jyllands-Postens Forlag. 576 sider, 299 kroner. Udkommer i dag.