To stjerner: Sognepræst misforstår noget centralt ved gudstjenesten

Ny bog om gudstjenesten med forslag til kollekter er for nydelig og savner poesi

To stjerner: Sognepræst misforstår noget centralt ved gudstjenesten
Foto: Johanne Teglgård Olsen.

Gudstjenestens første led efter præludium, indgangsbøn og første salme er en hilsen (”Herren være med jer”). Derefter følger en bøn, den såkaldte kollekt. Her beder præsten den evige og almægtige Gud om, at søndagens gudstjenestetema må nå menigheden og løfte denne ud af mørkets magt og ind i evangeliets klare lys.

Da den første lutherske biskop i Danmark, Peder Palladius, i 1556 fastlagde gudstjenestens forløb, benyttede han Martin Luthers medarbejder Viet Dietrichs bønner. Denne havde tilføjet dem til Luthers prædikener som en slutkommentar. Disse bønner kom til at præge den danske gudstjeneste de næste 450 år.