En ny og bæredygtig måde at se museerne på

Kulturstyrelsen står bag velskrevet og tankevækkende bog om bære-dygtighed i museumsverdenen

Ny bog reflekterer og analyserer, hvordan museer fungerer ud fra en integreret og kompleks forståelse af bæredygtighed, som bygger på kultur i samspil med sociale, økonomiske og miljømæssige parametre.
Ny bog reflekterer og analyserer, hvordan museer fungerer ud fra en integreret og kompleks forståelse af bæredygtighed, som bygger på kultur i samspil med sociale, økonomiske og miljømæssige parametre. Foto: Claus Fisker.

Hvor er det berigende at bevæge sig ind på nye områder, terminologier og problemstillinger. Det har man mulighed for med denne nye bog fra Kulturstyrelsen.

En fantastisk velillustreret, velredigeret og velskrevet bog på 304 sider, der giver nogle øjebliksbilleder af situationen i danske (og nogle udenlandske) museer set primært gennem bæredygtigheds- og brugerbriller.

22 danske og udenlandske museumsledere og -forskere har redigeret og skrevet en række artikler til bogen.

Hvorfor nu bæredygtighed? Svaret lyder på bagsiden: ”Vi har ikke arvet jorden efter vores forfædre. Vi låner den af vores børn.”

I bogen giver de forskellige forfattere deres bud på, hvad bæredygtighed er i en museumskontekst.

Bogens artikler reflekterer og analyserer, hvordan museer fungerer ud fra en integreret og kompleks forståelse af bæredygtighed, som bygger på kultur i samspil med sociale, økonomiske og miljømæssige parametre.

Det betyder udvikling af, hvad man kalder horisontale organisationer, anerkendelse af menneskers forskellige køn, alder, uddannelse, etnicitet, spiritualitet og seksuelle orientering og dermed udfoldelse af potentialerne i diversitet.

Det er en integreret praksis, der favner kultur- og naturarv og lokale og globale perspektiver.

”Social museologi - siger man - bygger på flerstemmighed og tværfaglighed og udgør rammer for udvikling af medborgerskabskompetencer”. En meget interessant og præcis formulering.

Potentialerne er enorme, hvis man åbner for nogle af de perspektiver, der ikke blot antydes, men også udfoldes i bogen.

Det er en selvfølge, at museerne allerede spiller og kan komme til at spille endnu mere afgørende roller, når det kommer til de lærings- og erkendelsesprocesser, der skal finde sted på kloden i forbindelse med den transformation til mere bæredygtighed på alle områder, der er i fuld gang, og som denne bog på en måde er en meget fin og måske også en lidt overraskende illustration af.

”Museerne bidrager til den demokratiske dannelse,” skriver tidligere kulturminister Marianne Jelved (R) i den medfølgende pressemeddelelse, der lægger vægt på bogens brugerundersøgelsesdel - hvad den også er.

Det har Jelved ret i, og man kunne - som antydet - føje til: Museerne bidrager til global bæredygtighedsdannelse, for selvfølgelig er museerne kulturelle og dermed også nationale, men de er også natur og dermed globale i deres udsyn og perspektiv.

En meget rosværdig og spændende bog om bæredygtighed, der anlægger nye perspektiver, anvender nyere begreber, også ledelsesmæssige, end vi er vænnet til inden for det mere traditionelle bæredygtighedsfelt.

Det skal blive spændende at se museernes nye roller konkretiseret og udfoldet, måske i helt nye former for brugerinvolvering og samarbejdskonstruktioner med det omgivende samfund.

kultur@k.dk