Prøv avisen

Stort værk om Ludvig Holberg på vej

Ludvig Holberg blev født i Bergen i Norge i 1684, men flyttede til Danmark som 19-årig. - Foto: Hans Christian Jacobsen.

Danmark og Norge har indledt et udgivelsesprojekt til 50 millioner kroner, der skal gøre den store 1700-tals forfatter og samfunds-debattør bredere kendt i de to lande

De fleste mennesker kender Ludvig Holberg fra Jeppe på Bjerget og et par andre af hans mest spillede komedier. Hvorimod de færreste ved, at han har skrevet hele 33 komedier og endnu flere faglitterære og videnskabelige tekster. Hele forfatterskabet skal derfor nu frem i lyset i forbindelse med et stort dansk-norsk projekt. Planen er at genudgive hans værker samt digitalisere dem i en database på internettet.

Det er Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der er tovholder på projektet, og direktøren, Jørn Lund, er meget glad for at have fået opgaven.

Vi har at gøre med et af de største udgivelsesprojekter i Danmark, og Ludvig Holberg er i høj grad værd at eksponere, siger han.

Projektet har et budget på i alt 50 millioner kroner, og de første to redaktører begynder deres arbejde den 1. september. Jørn Lund forventer, at en hel del forskere fra de to lande skal bidrage, og at der vil blive tale om stillinger, der svarer til seks-syv årsværk.

En af hjørnestenene i projektet bliver oprettelsen af en Holberg-ordbog på nettet, så det også bliver muligt for nutidsmennesker at forstå ham.

Professor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet Erik A. Nielsen, der har skrevet doktordisputats om Holberg og i 18 år var formand for det litterære forum Holberg Selskabet, mener, det er af stor betydning, at Holberg nu bliver støvet af og kommer ind i den moderne digitaliserede verden.

Han er den danske litteraturs fader og var sin tids største importør af europæisk kultur til Danmark. Han skrev en række vigtige historiske og moralske skrifter og var blandt opfinder af genrer som kronikker og essay, siger Erik A. Nielsen, der i dag oplever en stor interesse for den oplysningstid, som Holberg var eksponent for.

Foruden Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er det Københavns Universitet og universitetet i Bergen, der står bag det omfattende projekt. Ludvig Holberg blev født i Bergen i Norge i 1684, men flyttede til Danmark som 19-årig. Deadline for projektet er 2014, hvor 200-året for det dansk-norske riges ophør vil blive markeret i de to lande.