Prøv avisen
Bog

Sundheden findes i forankringen

4 stjerner
Wold og Klarlund har et fint blik for modsætningsforholdet mellem trangen til målbare præstationer og den indre længsel efter mere varig bekræftelse. Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Bente Klarlund og Mikkel Wold forsøger i en ny bog at forene begrebet sundhed med en følelse af forankring i verden

En middagsinvitation kan føre til meget. Præst Mikkel Wold og overlæge Bente Klarlund mødtes til en fødselsdag og indledte en diskussion om motionsfanatisme, der resulterede i denne bog. Hermed ønsker de at analysere vor tids syn på forholdet mellem krop og sjæl og den enorme fokusering på fysisk sundhed.

De to forfattere supplerer hinanden godt i et parløb, hvor lægen hovedsageligt forholder sig til undersøgelser og videnskab, mens præsten kredser om det åndelige. Bogen er inddelt i afsnit om krop, det gode liv, retning, ånd og tro og viden, og forfatternes anliggende er yderst relevant. Forholdet mellem krop og sjæl er i høj grad på spil for det pressede moderne menneske, og med vor tids fokus på motion, sundhed og også den mere ekstreme kropslige udfoldelse må man både som læge og præst gøre sig seriøse overvejelser. Det sker her.

Bente Klarlund er varm fortaler for bevægelse og beskriver, hvordan den fysiske aktivitet har sammenhæng med vores velvære. Imidlertid er dette at løbe også blevet til ”et magtsprog” og et middel til at demonstrere, at man konstant er i færd med at forme sit eget liv. Ikke mindst erhvervsfolk og politikere ynder at fremstå som de løbende typer, der helt fra morgenstunden er umulige at bremse, og Klarlund og Wold har et fint blik for modsætningsforholdet mellem trangen til målbare præstationer og den indre længsel efter mere varig bekræftelse.

Tilmed kan der opstå en tendens til moralsk dom, der kan føre til, som Klarlund skriver: ”at de ressourcestærke mister tålmodigheden med dem, der ikke følger anbefalingerne…”. Det er sandt, at fokuseringen på krop og sundhed rummer et fordømmende potentiale, og denne betragtning indvarsler en tone i bogen, hvor fokus mere og mere rettes imod den sjælelige tilstand. Dermed mistes en del af udgangspunktet af syne, og jeg savner et kapitel om nutidens optagethed af elitesportsfolk, der rummer interessant lærdom angående identitet og tidens idealer.

Til gengæld får man interessante overvejelser om den berømte mening med livet, hvormed Mikkel Wold mere og mere tager over. Og det gør han godt. Kapitlet ”Retning” er virkelig læseværdigt og beskæftiger sig med den manglende følelse af sammenhæng, der præger både den enkelte og fællesskabet. Mikkel Wold skriver: ”Det folkefærd, der mister sansen for historien, for naturen, det musiske og det åndelige, vil gå til grunde før eller siden.” Det er forfatternes overbevisning, at følelsen af forankring påvirker vores sundhed, og dette helhedssyn er for længe blevet overskygget af en fattig måle-og skridttæller-mentalitet.

Sundhed handler om meget mere, end hvad der kan måles og vejes, og denne indsigt bliver især smukt udfoldet af Mikkel Wold, der tager sin teologiske identitet på sig og forklarer, hvorfra den dybeste kilde til mening udspringer. Med udgangspunkt i dåben skriver Wold: ”At tilhøre vil sige, at jeg ikke er overladt til mig selv med mit liv. Jesus er med mig alle dage. Det er den dybeste kilde til livsmod, jeg kender.” Krop og ånd – og meningen med livet repræsenterer vigtig indsigt i, at vi ikke kan hverken løbe eller måle os frem til en livsmening, og at mennesket skal befries fra forestillingen om at skulle retfærdiggøre sin egen eksistens. Sandheden er uden for mennesket, som Mikkel Wold understreger, og han og Bente Klarlund bidrager til én af tidens vigtigste opgaver; at befri mennesket fra den byrde, det er, at skulle løfte sig selv, så det i større fredfyldthed kan være til stede. Både i krop og ånd.