Tanker om de sidste tider

Der uddeles nogle forventelige og kraftige spark til tidens teologer og præster i ny bog om Jesu genkomst

Kommer Jesus så snart igen? Nielsen ændrer spørgsmålet til: ”Kan Jesus komme igen nu?”. og svaret lyder til slut: ”Ja, helt sikkert! Måske kommer han om en time.” På billedet: Kalkmaleri fra ca. 1430, Jesus bærer på korset, Kongsted Kirke.
Kommer Jesus så snart igen? Nielsen ændrer spørgsmålet til: ”Kan Jesus komme igen nu?”. og svaret lyder til slut: ”Ja, helt sikkert! Måske kommer han om en time.” På billedet: Kalkmaleri fra ca. 1430, Jesus bærer på korset, Kongsted Kirke. . Foto: Leif Schack-Nielsen.

Jørgen Hedager Nielsen har arbejdet som møbelsnedker, sekretær i KFUM og KFUK, grafisk designer, forlagsredaktør og journalist.

Nu har han som fritidsforkynder i Indre Mission, forfatter og pensionist valgt at skrive en bog om de sidste tider og Jesu genkomst. Emnet har haft hans interesse fra den tidligste ungdom, og han har samlet sig stor viden, som han her fremlægger på en ikke-akademisk måde.

I 23 kapitler bliver vi ført ind i de vanskelige spørgsmål, som emnet rejser: Hvordan læser og forstår vi profetier? Hvad med opstandelsen, Guds rige, tusindårsriget, tegnene, antikrist, Israel, dommen, ild og svovl, fortabelse og Helvede med mere.

I korte og letlæste afsnit gennemgås emnerne enkelt og loyalt over for det bibelske materiale. Der er en nyttig gennemgang og oversigt over mange af de steder i Bibelen, som handler om de sidste tider og genoprettelsen. Og her er virkelig mange brikker!

Forfatteren er dog, i modsætning til en del amerikansk teologi, forsigtig med at lave et skema for endetiden. Det kalder han – med et lidt pudsigt udtryk – at samle puslespil med en hammer.

Alligevel afviser han ikke, at tage tegnene alvorligt. Tværtimod. Jesus har netop undervist os om tegnene, for at vi skal vide.

Men hvad så når der gennem kirkehistorien i perioder har været troende, som var overbevist om, at genkomsten var nær? Tog de da fejl?

Nej, ikke nødvendigvis. For hvem ved? Måske var genkomsten faktisk nær, som de forventede det, men blev udskudt af grunde, som kun Gud kender.

Der uddeles nogle forventelige og kraftige spark til tidens teologer og præster. Når for eksempel Jesu opstandelse omtales som poesi, og man ikke vil høre tale om, at opstandelsen kun giver mening, hvis den var fysisk, så er det ifølge forfatteren et tegn på forførelse – og altså et endetidstegn.

Genoprettelsen af staten Israel i 1948 ses ligeledes som et stærkt endetidstegn. Israel er den lille viser på Guds ur, men Nielsen er alligevel afvisende over for at se landløfterne i geografisk betydning.

På samme måde er han også kritisk over for teologien omkring tusindårsriget og begrunder det. Loyalt overlader han alligevel et helt kapitel til generalsekretær for Ordet og Israel, Ole Andersen, som forklarer det syn på tusindårsriget, som findes i Ordet og Israel.

Kommer Jesus så snart igen? Nielsen ændrer spørgsmålet til: ”Kan Jesus komme igen nu?” og svaret lyder til slut: ”Ja, helt sikkert! Måske kommer han om en time.