Thøgers hav og himmel

SOMMERUDSTILLING: "Fiskerhuset" i Agger sætter fokus på Thøger Jensen Ruby, der er vesterhavsfisker og hjemstavnsmaler

Udstillingen passes af Anny Nielsen, der er barnebarn af Thøger Jensen Ruby. Bag hende ses bedstefaderens religiøse billeder, og her maleriet af "Kristus på korset", som til daglig hænger i Agger Missionshus. -- Foto: Ole Mortensen/Tilsted Communication.
Udstillingen passes af Anny Nielsen, der er barnebarn af Thøger Jensen Ruby. Bag hende ses bedstefaderens religiøse billeder, og her maleriet af "Kristus på korset", som til daglig hænger i Agger Missionshus. -- Foto: Ole Mortensen/Tilsted Communication.

Da han levede, blev han opfordret til at udstille sine billeder, men Thøger Jensen Ruby afslog. Mente ikke, at han kunne tåle kritikken. Først næsten 50 år efter hans død vises nu den første udstilling af Thøger Jensen Rubys malerier. Det er sommerudstillingen i "Fiskerhuset" i Agger i Thy, der sætter fokus på denne vesterhavsfisker, der hellere ville have været maler, men som de missionske forældre – trods talent og anbefaling – ikke turde sende over til Kunstakademiet i det ugudelige København med de mange fristelser.

Så Thøger Jensen Ruby, der levede fra 1879 til 1959, blev, som sin far, fisker i Agger, men holdt samtidig fast ved drømmen og udviklede sig til en habil hjemstavnsmaler. Udstillingen i "Fiskerhuset" er arrangeret af Museet for Thy og Vester Hanherred, som sidste år overtog det gamle Agger-hus fra 1749 med tilhørende anneks. Huset har engang ligget ude i en af de landsbyer, der nu er forsvundet i havet.

Sognepræst Jørgen Kjærgaard, Vestervig, har i forbindelse med udstillingen skrevet en lille gennemillustreret bog om Thøger Jensen Ruby, udsendt på Museet for Thy og Vester Hanherreds forlag.

Selv om det for Thøger Jensen Ruby hverken blev til kunstakademi eller den store kunst, så sagde man i Agger i årene efter hans død, at "der var ingen som Thøger, der ku' mål' æ haw!", skriver Jørgen Kjærgaard i forordet til sin bog.

"I de ord ligger både en accept af noget så besynderligt, som at "en af vore egne", en almindelig uskolet kystfisker, var gået på tværs af netop det almindeligt vedtagne, og stædigt gennem hele sit voksenliv havde malet billeder af det, han kendte, og af det, der betød noget for ham, og også en anerkendelse af, at det, han så vedholdende havde skildret i sine billeder, talte og fortalte – meddelte sig til mennesker, der som han selv var vokset op med havet som nærmeste nabo".

Jørgen Kjærgaard har kaldt sin bog for "Hjemstavn – hav og himmel", og det er i høj grad Thøgers hav og himmel, der er motivkredsen. Anderledes kan det næsten ikke være for en naturalistisk maler i Agger, hvor det thylandske lys genskinnes fra hav og fjord. Thøger Jensen Ruby malede hav og himmel, men også kysten, stranden, klitterne, det nære liv, husene, fiskeren Peder Mikkelsen, der bøder sine garn, iført sivsko, og med spyttebakke og redskaber omkring sig. Det er alt sammen kommet med på maleriet. Thøger Jensen Ruby havde sans for detaljerne, og derfor kan hans billeder i dag "læses" som historiske nøjagtige dokumenter over en tid som var.

Ved indkørslen til Agger møder man kunstneren Erik Heides skulptur, "Bølgen", der i 1993 blev sat som mindesmærke over de 49 kystfiskere, som omkom ved "Harboøre-ulykken" i 1893. 13 af dem var fra Agger, en fjerdedel af sognets fiskere.

– Som på de andre steder på Vestkysten, der blev ramt, blev denne ulykke også et gennembrud for den missionske vækkelse i Agger, fortæller Jørgen Kjærgaard. Thøger Jensen Ruby var 14 år, da ulykken skete, og den har gjort et stort indtryk på ham, ligesom Første Verdenskrig gjorde det. Han var på havet, da det store "Jyllandsslag" blev udkæmpet imellem den britiske og tyske flåde i 1916 og fortæller i et avis-interview mange år senere, hvordan det i dagene bagefter flød overalt med uniformer, marinehuer, blikdåser og vragstumper.

På flere af sine havbilleder har Thøger Jensen Ruby malet nogle af de mange strandinger, der er sket ud for Agger. Dem er der registreret over 1000 af i historisk tid, men de bedste af hans malerier er dem, hvor han kun har malet havet og brændingens brydning ind mod kysten. Ved man ikke bedre, kunne det opfattes som rent skønmaleri, men det har i hvert fald ikke været Thøger Jensen Rubys hensigt. Bag på et af disse havbilleder har han klistret en håndskrevet seddel med påskriften: "UMENESKELIGE

KAAR FOR VESTJYSK FISKER". Thøger Jensen Ruby vidste, hvad det var, han malede. Fra egen krop kendte han de hårde daglige vilkår for kystfiskerne:

"... naar vi skulde have Baadene sat ud fra den aabne Kyst, blev vi tit grebet af en Bølge, saa vi ligefrem flød i Havet ved Siden af Baaden. Naar vi saa kom om Bord og ud over Revlen, var vi gennemblødt til det bare Skind, og saa først skulde vi til Havs og tage fat på Dagens Gerning". Derfor var det ogsaa et Gode for os, da vi fik Fjordhavnen og fik Høfde 90 udbygget som Mole."

Thøger Jensen Rubys kutter bar navnet "Immanuel". Det betyder "Gud med os". Andre Agger-både hed "Palmen", "Håbet", "Arken" eller "Tabor". De tilhørte de såkaldte "missions-skiwwer", som ikke tog på fiskeri på søndage og helligdage. Den indremissionske kristentro udgjorde det åndelige grundlag for Thøger Jensen Rubys liv.

Et af hans få direkte religiøse billeder er et maleri af den korsfæstede fra 1946, som stadig hænger i missionshuset i Agger, malet efter et ældre billede som forlæg. Hans måske bedste er et billede af "Den gode hyrde", omgivet af dybe klippekløfter, som rækker ud mod lammet, der nu må afgøre, om det vil komme i hyrdens favn eller vende sig bort og styrte i afgrunden.

Foruden billederne – i alt en produktion på omkring 100 malerier – efterlod Thøger Jensen Ruby sig digte og vers, hvor han skriver om havet og kysten og sin dybe pietistiske tro, som den kommer til udtryk i dette – måske hans sidste – vers, der blev fundet på en lap papir efter hans død:

O Gud naar Døden banker paa

da tag mig hjem til dig

En evig Straf jeg burde faa

Men Jesus bed for mig.

steens@kristeligt-dagblad.dk

Udstillingen af Thøger Jensen Rubys billeder i "Fiskerhuset", Blåbærvej, Agger, vises frem til den 9. august. Åbent alle dage kl. 14-17.

"Havstokken ud fra Agger", som Thøger Jensen Ruby malede i 1948. Det åbne hav var for ham ikke skønmaleri eller idyl, for som fisker kendte han det farefulde og barske liv på havet. – Foto: Ole Mortensen/Tilsted Communication.
"Havstokken ud fra Agger", som Thøger Jensen Ruby malede i 1948. Det åbne hav var for ham ikke skønmaleri eller idyl, for som fisker kendte han det farefulde og barske liv på havet. – Foto: Ole Mortensen/Tilsted Communication.