Tidens tidsskrifter

Tidsskrifter om litteratur og kultur har været med til at sætte den litterære dagsorden gennem tiden

Et af de væsentligste tidsskrifter gennem tiden er Heretica, som blev udgivet fra 1948 til 1953, og efterfølgende kom mange af bidragyderne fra Heretica over på Vindrosen.
Et af de væsentligste tidsskrifter gennem tiden er Heretica, som blev udgivet fra 1948 til 1953, og efterfølgende kom mange af bidragyderne fra Heretica over på Vindrosen.

Den Blå Port

Blev stiftet i 1985 af litteraturkritikeren Erik Skyum-Nielsen og digteren Søren Ulrik Thomsen. Siden har en lang række digtere og kritikere fungeret som redaktører. I dag består redaktionen af Josefine Klougart, Olga Ravn og Jonas Rolsted. Beskriver sig selv som tidsskriftet, der behandler tidens væsentlige litterære tendenser, og har ry for at være et af landets bedste litterære tidsskrifter. Oplag: 400 eksemplarer.

Udkommer fire gange årligt og koster 360 kroner som abonnement. Udgiver: Vandkunsten.

LÆS OGSÅ: Der er stadig plads til Kritik

Standart

Blev stiftet i 1987 og betegner sig selv som Danmarks eneste litteraturtillæg, i modsætning til avisernes bogtillæg, der præsenterer dansk og udenlandsk litteratur i anmeldelser, artikler, interviews og essays. Ser derfor sig selv som en pendant til avisernes kultursider. Elisabeth Skou Pedersen er ansvarshavende redaktør. Oplag: 800 eksemplarer.Udkommer fire gange årligt og koster 75 kroner i løssalg og 250 kroner for private i abonnement og 450 kroner for institutioner. Udgiver: Aarhus Universitet.

Hvedekorn

Blev stiftet i 1920 under navnet Klinte, er Danmarks ældste litterære tidskrift og betegner sig selv som landets mest litteraturhistoriske tidsskrift. Har også heddet Ung Dansk Litteratur og Vild Hvede, men fik i 1952 navnet Hvedekorn. Halfdan Rasmussen, Ivan Malinovski, Torben Brostrøm og Poul Borum er blandt dem, der har siddet på redaktørposterne. Mange digtere er gennem tiden debuteret i tidsskriftet. Her kan nævnes Inger Christensen, Søren Ulrik Thomsen og Mette Moestrup. Det anses stadig som prestigefyldt at blive udgivet på tidsskriftet, da der er en tradition for, at man som lyriker anses som egentligt debuteret, første gang man bliver trykt i Hvedekorn. I dag er de ansvarshavende redaktører Lars Bukdahl og Christian Vind. Oplag: ikke offentligt tilgængeligt. Udkommer fire gange årligt og koster 98 kroner i løssalg eller 315 kroner for et abonnement. Udgiver: Rosinante & Co.

Vagant

Blev stiftet i 1988. Nordisk tidsskrift for litteratur, kunst, film og samtidsdebat. Redigeret fra Bergen i Norge og er primært rettet mod et norsk publikum, men trykker tekster på alle skandinaviske sprog, og i hvert nummer er der derfor også tekster fra en dansk digter. Skriver også en del om, hvad der sker i for eksempel Tyskland og Frankrig. Først fra 2007 fik tidsskriftet en redaktør, Audun Lindholm, som stadig sidder på posten.

Udkommer fire gange årligt og koster 130 kroner i løssalg og ellers 370 kroner i abonnement, hvis du bor uden for Norden. Udgiver: Cappelen Damm.

Litterære tidsskrifter gennem tiden

Et af de væsentligste tidsskrifter gennem tiden er Heretica, som blev udgivet fra 1948 til 1953. De to første redaktører var Thorkild Bjørnvig og Bjørn Poulsen, siden overtog Ole Wivel og Martin Hansen og Frank Jæger og Tage Skou-Hansen. Mange forfattere debuterede i tidsskriftet, og derfor spillede det en betydningsfuld rolle for litteraturen og forfatterne. For eksempel fik Paul la Cour udgivet de første tre kapitler af sit værk Fragmenter af en Dagbog i tidsskriftet. Året efter kom tidsskriftet Vindrosen til med Villy Sørensen og Klaus Rifbjerg som redaktører. Eksisterede frem til 1973. Her var ønsket at opfange tidens strømninger, og stoffet var både fiktion, anmeldelser og faglige artikler, og mange af bidragyderne fra Heretica kom over på Vindrosen. I 1981 kom tidsskriftet Sidegaden til, med Michael Strunge og Marianne Lindgren som initiativtagere. Tidsskriftet så sig selv som organ for alle kunstarter, som ville væk fra mainstream og det fremskridtsorienterede. Eksisterede i tre år frem til 1984. I dag er der cirka 15 litterære tidsskrifter, heraf de fleste i små oplag. I 2012 er to af de store tidsskrifter, Bogens Verden og Apparatur, lukket. Begge på grund af vigende abonnementssalg. Desuden er tidsskriftet Ildfisken også lukket, da forlaget Anblik, som det udkom under, lukkede. Her kan også nævnes tidsskriftet Banana Split.


Kilde: Den Store Danske Encyklopædi og Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter