Prøv avisen

Trold kan tæmmes

5 stjerner

Spændende og vigtig debatbog om økonomi, etik og kristendom

Med bogen ”Økonomi og kristendom … hvad Guds er” ønsker udgiverne at inspirere og motivere en bred gruppe af læsere til at forholde sig til økonomi. Økonomi er nemlig, som det hedder, for vigtigt til, at man kan overlade det til økonomer alene. ”Kristendommen åbner også vigtige og nyttige perspektiver på økonomi og har righoldige ressourcer til at kvalificere og korrigere økonomisk tænkning. ”

I fire forskellige kapitler, med over 20 forskellige bidragydere, kommer bogen omkring: økonomisk teori og praksis i kritisk belysning – kristendom og økonomi – et kristent engagement – samt kirken og pengene.

I en afsluttende sammenfatning og perspektivering skriver Niels Kærgård, professor emeritus i jordbrugsøkonomi, at hvis man i denne bog håber at finde enighed om nogle svar, som man bare kan tage til sig, så bliver man skuffet. Og det er ganske rigtigt. Svarene og problemstillingerne stritter i mange retninger.

Professor i økonomi Torben M. Andersen er blandt andet inde på forholdet mellem den enkeltes og velfærdssamfundets ansvar: ”Et veludbygget velfærdssamfund kan udtynde den enkeltes ansvar, hvilket kan øge byrderne på samfundet”.

Professor Jesper Jespersen skriver bogens måske mest provokerende og tankevækkende artikel om det dominerende økonomiske rationales ufornuft: ”Det, økonomerne svarer på, når de bliver spurgt om den ’rigtige’ økonomiske politik, det være sig i Finansministeriet, i Nationalbanken, i Det Økonomiske Råd eller på landets dominerende universiteter er således, om ’det kan betale’: dvs. om den økonomiske politik øger BNP-væksten uden at belaste finansministerens budget.”

Han efterlyser i den forbindelse kirkens stemme, som han mener er forstummet, ”uanset at udbytningen af de svageste atter er blevet en del af den økonomiske hverdag”.

I de følgende mange kapitler får kirken til gengæld ikke bare én, men flere stemmer. Professor Peter Lodberg skriver:

”Kirken og teologien må…begynde med at være selvkritisk og forholde sig til indretningen af det globale økonomiske system. Den økonomiske videnskab er ikke selv i stand til at tæmme den trold, den har sluppet løs. Vi skal tvinges til at gøre det gode, for vi gør det ikke af os selv.”

Sognepræst Martin Ishøy skriver om kirkens profetiske røst og henviser til, at slaveriet først blev afskaffet, efter at det fra prædikestolene blev italesat som en moralsk problem.

Tidligere lektor i teologi, Johannes Nissen skriver om bibelteologiske og økumeniske perspektiver og bemærker, at når vi i dag bruger ordet ”tjene”, så tænker vi næsten aldrig på næsten, men på os selv. Ja, vi har endda – med en Jan Lindhardt-observation – gradbøjet den bibelske tanke om, at den er stor, der tjener, til, at den er størst, der tjener mest.

Lektor Else Marie Wiberg Pedersen skriver om Luthers opgør med den unødvendige pengespekulation og ser her ”en advarsel mod den nådesløse grådighed hos vore dages neo-kapitalistiske økonomi”. Tidligere MF’er, Charlotte Dyrmose skriver om konservatismens kerne, som er ”at staten skal være så stærk, at den kan bære den svage, samtidig med, at den er så svag, at den ikke knækker den stærke”. Afdelingsleder ved FUV (Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter), Birgitte Graakjær Hjort skriver om pengenes ambivalens: ”Tjen din næste med penge – og få snavsede fingre.”

Chef i rådgivningsvirksomheden Cowi Manuel Vigilius understreger, at penge hverken er onde eller beskidte, og at ”kapitalismen fungerer, fordi den passer til virkeligheden” samt ”Det er ingen kristen dyd at købe det billigste eller at gøre tingene selv”.

Teolog Claus Thomas Nielsen argumenterer for, at den enestående åndelige og materielle dynamik, som vi finder i den europæiske civilisation, er utænkelig uden kristendommen som åndeligt fundament.

Hvert kapitel afsluttes med små refleksioner, som desværre ikke følger de enkelte bidrag, hvilket er en irriterende redaktionel fejl.

Det gør dog ikke bogen mindre vigtig og læseværdig. Der er uenigheder på mange forskellige planer, men netop derved lægger bogen i høj grad op til en spændende debat.8