Prøv avisen

Tutus tanker på tryk

TEOLOGI: "Håbets fyrtårn" om Desmond Tutu er et kvalificeret oplæg til teologisk inspiration og diskussion

Hver tid har sine store kirkelige forbilleder. I gamle dage blev de kaldt helgener. Ærkebiskop Desmond Tutu hører til i den kategori. Igennem sin varme, dybde og direkthed flytter han mennesker. Troen bliver til kød og blod, når den lille smilende mand taler store ord. Men hvad er det egentlig, han siger? Hvordan er den teologiske sammenhæng i Desmond Tutus virke som kirkelig frontfigur?

Peter Lodbergs bog "Håbets fyrtårn. Inspiration fra Desmond Tutu" hjælper svaret på vej og præsenterer for første gang på dansk en sammenhængende beskrivelse af Tutus liv sat ind i et teologisk perspektiv.

Lektor Peter Lodberg har som få danskere fulgt Desmond Tutu på nærmeste hold. Som universitetsteolog har han studeret Tutu indgående, og i arbejdet som generalsekretær for Det Økumeniske Fællesråd og senest som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp har han hentet direkte inspiration fra personlige møder med den karismatiske ærkebiskop. Derfor er "Håbets fyrtårn" blevet en meget spændende systematisering af kernepunkterne i hans mangeårige virke for retfærdighed og forsoning i Sydafrika og andre steder i verden.

Peter Lodberg er en dygtig systematisk teolog, og derfor åbner hans bog nye vinkler til forståelsen af Tutus liv og engagement. Sammenkoblingen af afrikansk tradition, inspirationen fra de kirkelige ørkenfædre og et levende bøns- og gudstjenesteliv giver Desmond Tutu stærke kristne rødder, hvorfra han konstant trækker næring. Når Tutu utrætteligt har et vedholdende engagement i menneskers lidelse og kampen mod de strukturer, som er lidelsens ophav, så kommer kræfterne fra troens levende kilder.

"Håbets fyrtårn" er mere end en gennemgang af Tutus tanker. Den er også et oplæg til teologisk inspiration og diskussion. Derfor skal den ligge under juletræet til min svigerfar. Men ved siden af "Håbets fyrtårn" skal der være nogle Tutu-citater. For dem er der for få af i Peter Lodbergs bog. Ganske vist forsøger Peter Lodberg at lade Tutu få det sidste ord ved at gengive en artikel skrevet af journalister på Folkekirkens Nødhjælp. Men det falder helt ved siden af. For artiklen er skrevet til en helt anden sammenhæng end Peter Lodbergs bog, og den gentager historier, som allerede er benyttet andetsteds i bogen.

**Peter Lodberg: Håbets fyrtårn. Inspiration fra Desmond Tutu. Unitas Forlag. 109 sider. 120 kroner.

kultur@kristeligt-dagblad.dk