Tycho Brahes værk om den nye stjerne udvider vores verden

Dette værk udgives nu for første gang samlet i dansk oversættelse. Det
er en mulighed for at studere en anderledes naturvidenskabelig genre.