Prøv avisen
Interview

Udvalgsformand: Selvfølgelig skal muslimer kunne komme til orde i Højskolesangbogen

”Der skal være plads til uenighed i Højskolesangbogen, for den rummelighed er også en del af danskheden,” mener Jørgen Carlsen. – Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Danskhed er et dynamisk begreb, og det bør Højskolesangbogen afspejle, mener Jørgen Carlsen. Som formand for højskolesangbogsudvalget byder han den omdiskuterede sang ”Ramadan i København” velkommen i sangbogen