Verden set med bibelske briller fra Falster og Færøerne er for snæver og indelukket

Forhenværende sognepræst og missionær udgiver på eget forlag tre små bøger om bibelske emner, men desværre er synsvinklen for snæver og indelukket

På forlaget Neema, der er hjemmehørende i Vålse på Nordfalster, har ejeren, Peter O.K. Olufson, udgivet tre små bøger om Velsignelsen, 1. Korintherbrev og nogle fasteprædikener fra Færøerne.

Forfatteren har været sognepræst i Fuglefjord præstegæld 1989-2000. Derefter blev han rejsepræst og fisker de næste fire år for så at være missionær i Tanzania 2004-2016 udsendt af Luthersk Mission. Sideløbende med dette har han skrevet en række bøger. Forlagets navn Neema er swahili og betyder nåde, og det er ikke et tilfældigt navn. Det siger en del om forfatterens teologiske ståsted. Vi er på den såkaldte bibeltro fløj, den fundamentalistiske.