Vi bestemmer ikke alting selv

Dostojevskij-entusiaster gennemfører i morgen et seminar om den berømte russiske forfatter i Aarhus. Der er totalt udsolgt til arrangementet, og det tages som udtryk for, at vi gerne vil beskæftige os med alment menneskelige værdier, uden at det fører til målbare resultater

Det handler om skyld, skam og kærlighed. Ikke kun som det så ud i 1800-tallets Sankt Peters-borg, men også som det ser ud i dag, mener arrangørerne bag et seminar om den russiske forfatter Dostojevskij i Aarhus i morgen.
Det handler om skyld, skam og kærlighed. Ikke kun som det så ud i 1800-tallets Sankt Peters-borg, men også som det ser ud i dag, mener arrangørerne bag et seminar om den russiske forfatter Dostojevskij i Aarhus i morgen. Illustration: Line Lisbjerg Refstrup.

Vi er efterhånden blevet vant til, at alt, hvad vi gør for os selv og andre, skal kunne måles og vejes for at have en værdi. Løber vi en tur, skal det helst kunne registreres på vægten eller i konditallet bagefter, og lærer vi noget nyt eller udfører et stykke frivilligt arbejde, er det først rigtig godt, hvis det også kommer til at stå på vores curriculum vitae. I uddannelsesverdenen er test-kulturen fremherskende, og der bliver stadig kortere mellem forskning og faktura.

I den virkelighed er et non-profit seminar om forfatteren Dostojevskij, arrangeret på helt privat initiativ og med det ene formål at bidrage til oplysning og almen dannelse, lidt af et særsyn. Seminaret "Dostojevskij-litteratur, eksistens og ideologi" i Aarhus i morgen er tilmed totalt udsolgt, og en gentagelse er derfor planlagt i København til efteråret.

"Dostojevskij bidrager i sit forfatterskab med noget alment menneskeligt, som er gyldigt til alle tider. Men hans bøger er tunge at læse, og derfor fik vi idéen til et seminar, der skulle være åbent for alle og enkelt at gå til."

Sådan siger Mathias Strand, der er gymnasielærer i fagene historie og engelsk. Sammen med Michael Lauritsen og Rasmus Bertelsen fra Magasinet rØST, et internet-baseret magasin om Østeuropa, er han initiativtager til seminaret.

"Vi har stablet et stærkt program på benene, men det kommet alligevel lidt bag på os, at interessen har været så stor. Det er forår, og alligevel er folk altså villige til at gå indendøre og beskæftige sig med nogle af de mere dystre sider af den menneskelige natur," siger Mathias Strand.

Oplægsholderne på seminaret er mennesker, der på hver deres felt er eksperter i Fjodor Dostojevskij og hans forfaterskab. De medvirker alle på frivillig basis. En af dem er Tine Roesen, der er adjunkt i russisk kultur på Aarhus Universitet. For hende er det vigtigt, at diskussionen om Dostojevkij ikke kun foregår på et akademisk niveau, og hun mener, at hans værdisæt har plads mange steder også i vores moderne verden.

"Jeg har tidligere arbejdet som frivillig på en telefonrådgivningslinje for mennesker i krise. På et tidspunkt holdt jeg et foredrag for mine medfrivillige om Dostojevskij, og det var fantastisk at opleve, hvordan alle kunne se den direkte relevans af hans univers. Dialogen er helt central hos Dostojevskij, eksempelvis i "Idioten", hvor hovedpersonen stiller sig til rådighed som samtalepartner for alle, fra offer til morder, og derved ender med at finde tilbage til sig selv. På den måde er Dostojevskijs romaner ikke historiske, men først og fremmest medmenneskelige. Det er eksistentialistisk litteratur, der hjælper os med at blive klogere på os selv som mennesker. Han inter-esserer sig for mennesket i mennesket og kan få os til at forstå, hvad vi gør, og også, hvad vi ikke formår at gøre," siger Tine Roesen, der på forhånd er begejstret for arrangementet.

"Det er fantastisk, at der bliver taget sådan et initiativ båret af ren og skær interesse. Det gør mig fortrøstningsfuld, at unge mennesker gør sådan noget. Det bliver et fattigt og lidt farligt samfund, hvis vi ikke søger eftertanke en gang imellem," mener hun.

Det er teaterinstruktør Rune David Grue enig i. Han har modtaget stor ros for sine fortolkninger af Dostojevskij-værkerne "Idioten" og "Forbrydelse og straf" på Det Kongelige Teater og er også oplægsholder på konferencen i Aarhus.

"Dostojevskij skildrer en verden, der minder om vores tid, hvor det handler så meget om individualisme. I hans univers står mennesket alene og vil ikke bestemmes over af andre. Jeg tror, mange i dag vil gå meget langt for deres individuelle frihed, det er på en måde det største gode, vi har. Men den trang kan være ødelæggende både for os selv og andre. Dostojevskij viser os, at vi ikke bestemmer alting selv, at der er større kræfter på spil, ikke mindst troen og kærligheden. Det spændende ved ham er, at han viser den kamp, vi kæmper mod vores egen natur. Det er for mig at se forbavsende moderne," siger Rune David Grue.

Begge hans teaterforestillinger har været store publikumssucceser, og derfor er han heller ikke særlig overrasket over, at arrangørerne bag morgendagens seminar kan melde alt udsolgt.

"Jeg tror, den slags arrangementer udfylder et tomrum. Der er ikke mange steder, vi i dag kan møde rigtig store tanker om vores eksistens og de virkelig store sjælelige dramaer. Dostojevskij hæver det hele op på både et filosofisk, er religiøst og et politisk plan," mener Rune David Grue.

Michael Lauritsen, der er historiker og medarrangør af Dostojevskij-seminaret, mener, at den store russiske forfatter er nede at rode i de allermest modsætningsfulde menneskelige følelser, og det har evig gyldighed.

"Det handler om skyld, skam og kærlighed. Ikke kun som det så ud i 1800-tallets Sankt Petersborg, men også som det ser ud i dag. Men pointen er ikke, at det kan bruges direkte til at beskrive en tilstand, for hans analyser peger ikke nødvendigvis et bestemt sted hen. For mig er det mere noget med, at han med sine beskrivelser af den menneskelige natur kan få mig til at blive et bedre menneske," siger han.

"Dostojevskij-litteratur, eksistens og ideologi" finder sted i morgen på Aarhus Universitet. Foruden Tine Roesen og Rune David Grue bliver der oplæg fra Michael Frederiksen fra Østeuropastudier på Aarhus Universitet, Flemming Houe fra Idéhistorie på Aarhus Universitet og Alex Fryszman, der er lektor i russisk kultur og identitet på Københavns Universitet.

washuus@k.dk