Prøv avisen

Vi vil arbejde for at modvirke fordummelse

Adam Holm (øverst tv.) og Michael Thouber (øverst th.) har været kanalchefer for DR 2 siden den 1. august. Ved årsskiftet skal DR 2 relanceres som en 24-timers samfundskanal - ikke som TV 2 News' dobbeltgænger, men som en kanal, der perspektiverer nyhederne og sætter dem i en samfundsrelevant ramme. "Vi skal kendes som den begavede samfundskanal," siger de to chefer. Foto: Leif Tuxen.

De nytiltrådte DR 2-chefer Adam Holm og Michael Thouber vil være med til at danne danskerne. En del af opskriften hedder perspektiverende tv, der i højere grad end før møder danskerne ude i virkeligheden

Selvom Adam Holm og Michael Thouber siden den 1. august har kunnet kalde sig kanalchefer for DR 2, har det indtil for få dage siden været så godt som umuligt for journalister at komme i audiens hos de nye DR 2-chefer. Kortene er blevet holdt tæt ind til kroppen, en del bliver det stadig, og de meldinger, der er sluppet ud om de fremtidige DR 2-visioner, har været få.

LÆS OGSÅ: DR gør dannelse til en leg

Men nu er de nyudnævnte chefer, der i øvrigt kender hinanden, fordi deres børn har gået i institution sammen, klar til at lukke op for lidt af det hemmelighedskræmmeri, der har omgærdet den satsning, de skal stå i spidsen for, når DR 2 ved årsskiftet forvandles til en 24-timers samfundskanal. Dog stadig ikke mere, end at presserådgiveren er med på sidelinjen, da Kristeligt Dagblad møder dem i DR-Byen for at høre om fremtiden for den kanal, der ved sin fødsel for 16 år siden fik tilnavnet Kanal Klog på grund af sine mange nicheprogrammer.

Og ét bliver hurtigt klart, da Adam Holm og Michael Thouber præsenterer de overordnede linjer omkring relanceringen af DR 2. De har store ambitioner på kanalens vegne og virker alt andet end bange for at sætte overliggeren højt, for, som de siger, at kurere kanalen fra den påbegyndende metaltræthed, som den de senere år er blevet ramt af.

Seermæssigt går det faktisk fint, så her er der ingen grund til at brokke sig. Men DR 2 er i en situation, der svarer lidt til et fodboldhold, som spiller godt og sikkert og vinder trofæer, men hvor publikum er begyndt at savne noget tempo i opspillet og noget mere kreativitet, siger Adam Holm, da han forklarer, hvorfor kanalen overhovedet trænger til fornyelse.

Adam Holm, som, indtil han tiltrådte som kanalchef for DR 2, var vært på aktualitetsprogrammet Deadline på samme kanal, sammenligner DR 2 med en begavet, pligtopfyldende teenager, der har glemt, at man indimellem gerne må larme lidt, når man har alderen til det.

Den rolle, DR 2 har udfyldt hidtil, har overvejende været som den sikre havn, hvor man altid har kunnet få noget klogt, og det er godt. Men i forhold til rollen som den frække aktør må der gerne ske noget nyt, hvor man tør udfordre det, man er i, svare lidt igen og stille de kritiske spørgsmål, så man vender sig lidt op mod strømmen, siger han, men skynder sig at pointere, at det på ingen måde vil rokke ved den seriøsitet, kanalen er kendt for og bærer i sit dna.

Vi er traditionsbundne og har en ret klar programprofil, som vi hverken kan eller vil sætte over styr. I den forstand er vi traditionalister og har i det elektroniske landskab en særlig rolle. Hvis ikke vi skal være det begavede sted, men også stedet, hvor der er nogle nye greb, så må vi spørge os selv, hvorfor vi så skal være her, siger han.

Med relanceringen afDR 2, som finder sted ved årsskiftet, bliver kanalen med DRs egne ord til en 24-timers samfundskanal. Her vil der zoomes ind på aktuelle samfundsproblemer og -debatter, og der vil være faste timenyheder.

Tilbage vil stadig være nogle af de gamle DR 2-kendinge såsom Deadline og Debatten, mens der vinkes farvel til de programblokke, som har beskæftiget sig med kultur, historie, religion og livsstil. De flytter i stedet over på søsterkanalen DR K, hvor man altså fremover må tune ind, hvis man vil se for eksempel Smagsdommerne, dokumentarserier om kristendommen eller andet, der knytter sig til kultur og historiestof.

De to kanalchefer ser kun fordele i den nye struktur.

Vi ser dette også som et løft af DR K, hvor der vil komme flere egenproducerede kvalitetsprogrammer om kultur og religion. Med DR K får man på den her måde en meget stærkt profileret kanal, så man kan tiltrække dem, der interesserer sig meget for det stof, siger den anden af de nye chefer, Michael Thouber, der kommer fra en stilling som strategisk rådgiver hos designbureauet e-Types, men også er kendt for sin deltagelse i blandt andet DR 2-progammet Smagsdommerne.

Men vil den nye samfundskanal fremover holde fingrene fra alt, der handler om tro, religion og kulturhistorie? Ikke helt ifølge kanalcheferne. Hvis det har samfundsrelevans og er aktuelt, lægger 24-timers kanalen gerne sendetid til.

Vi arbejder ud fra en tanke om, at DR 2 er vores første sektion, og DR K vores anden. Men nogle gange sker der jo det, at en debat rejser sig og rykker ind i første sektion. I sin mangfoldighed, det vil sige, når kunsten eller religionen sætter noget på spil, se for eksempel på den igangværende profetkrise, så er det ikke kun et trosspørgsmål, men også et aktualitetsspørgsmål, og så er det klart noget, som DR 2 vil beskæftige sig med, siger Michael Thouber og suppleres af Adam Holm:

Hvordan kan det være, her seks-syv år efter Muhammedkrisen, at det ligesom har lukket sig selv igen, så ingen herhjemme tør udfordre kulturelle og religiøse symboler? Der er nogle ligtorne, som vi er nødt til at træde på. Ikke for at fornærme folk, men fordi det må være DR 2s ambition at være med til at udfordre dogmer. Der er ikke noget, der må være lukke sig om sig selv. I det øjeblik nogen siger, at sådan er det bare, så skal der være nogen, der spørger hvorfor? Og det skal være os.

Når man fra DRs side har besluttet, at DR 2 fremover skal være en 24-timers samfundskanal, kunne man fristes til at tro, at TV 2 News, som serverer nyheder til seerne fra ind- og udland døgnet rundt, i nær fremtid kan finde sin dobbeltgænger i DR 2. Men det er ikke tilfældet, lover Adam Holm og Michael Thouber. For selvom der hver time vil være et nyhedsprogram i en endnu ikke tilrettelagt form, vil DR 2 gå i en anden retning end TV 2 News.

Den nye dagsflade vil bestå af nogle faste formater og nogle faste timenyhedsudsendelser. Men med al respekt for TV 2News, de udfylder deres del af medielandskabet godt, så vil vi gå en anden vej. Vi vil kunne perspektivere historien og sætte den i en samfundsrelevant ramme, og det gør News ikke. De rapporterer det, der sker i døgnet, men vi vil gøre det anderledes, fordi vi har ambitionen om, at vi skal kendes som den begavede samfundskanal. Man skal ikke tænde for DR 2 for at blive opdateret, men for at blive klogere på, hvorfor det, der er sket, er sket, og hvilke konsekvenser det har, siger Adam Holm.

Michael Thouber og Adam Holm understreger flere gange, at man ikke behøver frygte, at DR 2 fremover kun vil beskæftige sig med politik og økonomi og på den måde blive en djøfiseret tv-kanal, ligesom de vil bestræbe sig på ikke at drukne alle udsendelser i et hav af eksperter og kommentatorer, der fra et tv-studie analyserer hele verden for seerne.

Der har været en lang periode, hvor opskriften har været journalister, der taler med journalister. Jeg tror, at tiden er moden til, at vi kommer ud på det her jobcenter, som der bliver talt om, at vi ikke bare analyserer det. Det vil gøre folk bedre i stand til at vurdere væsentligheden i det, der tales om. Vi skal vise virkeligheden ikke bare tale om den, siger Michael Thouber, mens Adam Holm lover flere helt almindelige mennesker på kanalen.

Vi vil gerne slå skodderne op. Til udlandet, men også herhjemme. Overalt i medieverdenen er der en jagt på det autentiske menneske. Mange er dødtrætte af kommentatorvældet og al spinsnakken og vil gerne ud at høre, hvad rigtige mennesker mener, og hvad der melder sig ude i virkeligheden, siger han.

Også den velkendte kritik af, at DR 2 til tider er lidt for københavnsk i deres brug af kilder, vil de to nye kanalchefer gerne til livs.

Jeg tror ikke, at fordi man bor i Hobro, så interesserer man sig kun for Hobro. De tænker også sig selv som globale mennesker, men der er ingen tvivl om, at der har været en tendens til at hive de samme eksperter ind, som bor i en rækkevidde af en taxa, og det må der gerne ændres på, siger Michael Thouber samstemmende med Adam Holm, der gerne vil ud at høre de danske stemmer rundt omkring i landet.

Ordet mainstream går igen, når Adam Holm og Michael Thouber skal karakterisere, hvad det nye DR 2 i hvert fald ikke skal være. Vi skal ikke være en mainstream-kanal eller Det er klart, at man vil skille nogen fra, når man ikke viser mainstream-tv. Og de ved godt, at det kan få kritiske røster til at anklage dem for smagsdommeri.

Når man siger, at man ikke er mainstream, så melder der sig det i dansk sammenhæng betændte spørgsmål: Jamen, er I så elitære? Men altså, vi har ingen ambitioner om at være så smalle, og at det kun er en lille procentdel af landets borgere, der skal se DR 2, ligesom man heller ikke skal have lektier for, når man ser DR 2, pointerer Adam Holm.

Derimod vil kanalcheferne gerne stå ved, at de har ambitioner om at understøtte danskernes dannelse.

Vi har en slags grundlov for DR 2, hvori ordet indgår. Vi taler om at løfte den almene dannelse og sikre, at det offentlige vidensniveau forbliver nogenlunde højt, siger Adam Holm og uddyber.

Dannelse er en anerkendelse af de institutioner, der er, og en historisk indsigt i, at man ikke bare er ankommet her og nu uden forhistorie. Ja, vel i virkeligheden en besindelse på, at der er et samspil mellem fortid, nutid og fremtid. Dannelse vil sige, at man står oplyst, og oplysning er det, som en historisk viden er grundlag for. Man skal derfor turde tage ordet dannelse i sin mund og heller ikke være bange for at sige, at vi prøver så vidt muligt at modvirke fordummelse. Og er det så smagsdommeri? Jeg siger ikke, at folk ikke bør eller må se diverse realityshow, og hvad ved jeg. Men du ved siger han og når ikke længere, inden Michael Thouber byder ind.

Underholdning uden vitaminer, tør vi godt sige, er ikke DR 2s sigte. Der ligger hos DR 2 en tro på, at dannelse giver mening. At have et vist vidensniveau og et vist udsyn. Omvendt er det også interessant at tale om dannelse i den her tid, fordi der sker nogle værdimæssige skred, og verden er blevet større for danskerne, siger han.

Et egentligt program med overskriften dannelse vil seerne næppe blive præsenteret for på det nye DR 2, selvom man aldrig skal sige aldrig.

Dannelse er mere et begreb, der skal ligge naturligt indlejret i alle kanalens sendeminutter.

Og dog. Måske kan det alligevel være, at det på den nye samfundskanal kommer på tale at diskutere, hvad dannelse er. Måske er det alligevel ikke helt så definerbart og ej heller det samme, som det var i går.

Hvem siger, at dannelse ikke er noget nyt? Hvem siger, at vi, der var unge for 20 år siden og kunne kongerækken udenad, var klogere end de unge i dag? De kan jo betjene sig af så meget andet, som vi andre klovner rundt i. Vi skal kunne udfordre opfattelsen af, hvad dannelse er, og ikke beslutte, at det kun er noget, man får ved at læse oksehudsbetrukne bøger med guldskrift. Vi kan ikke som de gamle grækere sige, at nutidens ungdom er dum. Nutidens ungdom ved noget andet, siger Adam Holm.

Adam Holm

Michael Thouber