Prøv avisen

Vikingegrav fuld af kristen storpolitik

Dette sværd var en af de genstande, som dukkede op i bådkammergraven i Hedeby. Sværdet, der er udstillet på Danmarks Borgcenter i Vordingborg denne sommer, er både prydet af symboler fra den nordiske mytologi og kristendommen. – Foto: Wikinger Museum Haithabu

Bådkammergraven fra Hedeby i Tyskland, der denne sommer er udstillet i Vordingborg, er ingen almindelig vikingegrav. Den rummer nemlig en lang række kristne skatte, heriblandt et særligt sværd fra det gamle frankerrige, og den hænger måske sammen med det allerførste forsøg på at gøre Danmark kristent, fortæller arkæologiprofessor

I 1908 fandt lokale arkæologer et ganske usædvanligt gravanlæg ved Hedeby i Tyskland. Graven, der havde ligget som en lille forhøjning i landskabet i mere end 1000 år, bestod af et underjordisk kammer skabt af et begravet langskib, der var trukket henover et træbygget kammer.

I kammeret under skibet lå resterne af tre mænd, tre heste og en lang række våben og genstande, hvoraf mange syntes at have meget lidt med lokalområdet at gøre. Genstandene, som blev dateret til at stamme fra omkring år 850, bar motiver af træer, stiliserede kors og andre kristne symboler, der mindede langt mere om æstetikken fra det kristne frankerrige end om vikingetidens asatro. Et gammelt sværd vakte særlig opsigt, da det både var prydet med kristne kors og guden Odins ravne fra den nordiske mytologi.

Genstandene er til dagligt udstillet på Wikinger Museum Haithabu (Vikingemuseum Hedeby) i Tyskland, men kan denne sommer ses på Danmarks Borgcenter i Vordingborg i forbindelse med udstillingen Vikingernes Metropol, der åbnede tidligere på året.

Og ifølge arkæologiprofessor Mads Kähler Holst, der også er direktør ved Moesgaard Museum, fortæller de udstillede genstande en vigtig historie om kristendommens barndom i Danmark.

”Graven fra Hedeby er interessant, fordi den er et virkelig godt eksempel på den tætte kontakt, Danmark har haft med Frankerriget, og dermed kristendommen, i vikingetiden. Danskerne er i bred forstand slet ikke i nærheden af at have taget kristendommen til sig i 800-tallet. Alligevel er der flere tydeligt kristne symboler i graven. Derfor kunne det måske godt tyde på, at de begravede personer har været involveret i et af de tidligste kristningsforsøg i landet.”

Andre læser lige nu