Prøv avisen
Interview

Vikingetiden var andet end maskulin råstyrke, og det kan runedigtning fortælle os mere om

Rökstenen fra Östergötland i Sverige bærer verdens længste runeindskrift. Indskriften handler om sagnkongen Teoderik, der går igen i middelalderens eddadigtning, og historien blev senere brugt af komponisten Richard Wagner i 1800-tallet. – Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

Når nynazister bruger vikingesymboler og runeskrift, handler det om at vise råstyrke, men vikingerne sloges ikke bare. Nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på vikingetidens blødere sider, som digtekunst med runer