Prøv avisen

Danske kongers dragter er blod, sved og vulgære mængder silke

Kongens garderober afslører uhyggelige mængder silke, der vidner om en blodig og svedig tid. Foto: Olie på lærred, 231 x 169 cm Royal Collection Trust, copyright Her Majesty Queen Elizabeth II, 2020 og Foto fra bogen ”Ti kongers tøj”

I magasinet på Rosenborg Slot ligger et væld af kongedragter fra Christian den Fjerdes tid og frem. Nyt, stort billedværk fortæller dragternes historie, om drabelige slag og håndværk så ypperligt, at vi aldrig kan gøre det efter