Prøv avisen

Foreningen, der holdt Slesvig-drømmen i live

Grænseforeningen havde sin storhedstid i 1940’erne med 200.000 medlemmer og stor synlighed i befolkningen. Her ses et optog i Københavns gader på Dybbeldagen den 1. april 1949. På de åbne lastvogne sidder Grænseforenings-medlemmer i egnsdragter med raslebøsser i hænderne. – Foto: Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Efter Genforeningen i 1920 opstod den forening, som skulle sikre, at de dansksindede syd for den nye grænse ikke blev glemt. I sin 100-årige eksistens har Grænseforeningen flere gange markant skiftet position, og medlemstallet er svinget op og ned. Men ifølge historikeren Axel Johnsen er det foreningens fortjeneste, at der overhovedet er et dansk mindretal i Sydslesvig i dag