Rudkøbings plads i kirke- og kulturhistorien

I Rudkøbing ligger en perle, nemlig Sankt Bendts Kapel, der blev indrettet i 1925 i et hus, der var købt af Peter Schindler

Danmark har fået et nyt ”gesamtkunstwerk” i en lille gade i Rudkøbing på Langeland – fra 1926. Det er flot. Arkivfoto fra Rudkøbing.
Danmark har fået et nyt ”gesamtkunstwerk” i en lille gade i Rudkøbing på Langeland – fra 1926. Det er flot. Arkivfoto fra Rudkøbing. . Foto: Kurt Hardi/Polfoto.

Danmarks Kirker er et inventarium, der har til opgave at beskrive kirkerne i Danmark frem til cirka 1660. Er der kirker, der er bygget senere, bliver de nu om dage medtaget med ganske summariske beskrivelser. Også fremmede konfessioners kirker kan finde vej til en lille beskrivelse – og de er ikke de mindst interessante, for det er ofte om kirker, der pludselig kan være væk. Nedrevet eller gjort til bolig for almindelige mennesker.

Da Kirkeværket nåede til København, fik den katolske Sankt Ansgars Kirke i Bred-gade en fornem behandling, hvorimod den katolske kirkebygning i Svendborg ikke rigtig føltes tilstrækkelig indgående beskrevet for nogle få år siden. Der er jo forskel på, hvor en kirke ligger. Men nu Rudkøbing? Det burde være længere ude i periferien end Svendborg. I Rudkøbing ligger en perle, nemlig Sankt Bendts Kapel, der blev indrettet i 1925 i et hus, der var købt af Peter Schindler. Schindler tilhørte kredsen af kendte danske konvertitter, og han beskrev sin overgang til sin nye tro i erindringsbogen ”Vejen til Rom”.

Schindler blev præst i Rudkøbing, hvor kapellet byggedes af arkitekt Frits Jørgensen og det indre dekoreret af en prægtig håndfuld kunstnere, først og fremmest den katolske billedhugger Christian Skikkilds to elever, maleren Birgitte West og billedhuggeren Aksel Theilmann.

Schindler har indgående beskrevet indretningen af kapellet i andet bind af sine livserindringer, hvor vi får en masse at vide om den lille bygning. Hvor kom pengene fra? De kom fra Belgien – og nogle inventardele var gaver fra danske, herunder fra digteren Johannes Jørgensen fra Svendborg.

Rummet er lille, men storslået med freskoer i klare farver inspireret af tidligt florentinsk maleri, som Skovgaard og hans elever også sværmede for. Glasmosaikkerne er skabt af Birgitte West og guldsmedearbejdet fornemt udført af Johannes Owren. Kapellet var vestvendt som følge af bygningens placering og hensyn til præstens bolig, så der går lidt i kludder nummereringen af vinduerne – fordi man sædvanligvis beskriver en kirke østfra. Hovedsagen er, at redaktør Niels Jørgen Poulsen har set, at dette er et ekstraordinært rum, en perle – gemt i en fjern købstad. Og så er sejlene blevet sat til en stor beskrivelse og en forbilledlig gennemfotografering.

Det er glædeligt, at Danmarks Kirker faktisk springer ud og accepterer, at den katolske kirkes kirker også er Danmarks kirker. Derfor er der god grund til at kippe med flaget. Danmark har fået et nyt ”gesamtkunstwerk” i en lille gade i Rudkøbing på Langeland – fra 1926. Det er flot. Hæftet rummer selvfølgelig også den grundige beskrivelse af Rudkøbing Kirke, men det er den lækre lille sag i baggaden, der tager prisen.