Tro, tradition og jordbundethed: De gamle sange er Danmarks bedste

Tradition og lyse danske sommernætter er blandt de ting, der kendetegner de 10 salmer og sange, som Kristeligt Dagblads læsere i en afstemning med over 6000 deltagere har udpeget som Danmarks allerbedste

Selvom alle 10 vindersange findes med dansk tekst, kan det diskuteres, hvor særegent danske nogle af dem er. Blandt andet har ”Det dufter lysegrønt af græs” og "Dejlig er jorden" forbindelser til udlandet. Foto: Getty Images

Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters gang.