Landsret gav for mange oplysninger til forsvarer i terrorsag

Landsret sagde for meget ved at fortælle forsvarer, at PET ikke havde mere materiale i sag, afgør Højesteret.

Østre Landsret har delt for mange oplysninger med en forsvarer i en terrorsag. Det gjorde retten ved at sige, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) i et tilfælde ikke havde mere materiale end det, der allerede var udleveret.

Det har Højesteret afgjort.

Den noget specielle sag begyndte, da en forsvarer i en terrorsag fra Holbæk anmodede om at få fremlagt Politiets Efterretningstjenestes (PET) efterforskning af et brev.

PET sendte materialet til advokaten og oplyste, at advokaten dermed havde fået det, som vedkommende havde krav på efter retsplejelovens regler om aktindsigt.

Men forsvareren gentog sin anmodning. Advokaten ønskede alle oplysninger udleveret i relation til brevet.

Både by- og landsret kom ind over spørgsmålet, og Østre Landsret afgjorde, at forsvarerens anmodning om aktindsigt bortfaldt, fordi PET ikke havde mere materiale end det, der allerede var delt.

Men det var for meget at sige, lyder det fra Højesteret, der dermed løfter en pegefinger over for Østre Landsret.

Landets højeste retsinstans skriver i sin kendelse, at "hensynet til PET's virke tilsiger", at også det, at PET ikke har flere oplysninger, kun må deles med forsvareren, hvis forsvareren har krav på det efter retsplejeloven.

- Landsretten burde have bestemt, at forsvareren havde modtaget det materiale, som politiet havde tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen angik, skriver Højesteret i kendelsen.

Det er anklagemyndigheden, der har indbragt sagen for landets højeste retsinstans.

/ritzau/