ØMU-udsigter

Leder

SOMMERENGÅR på hæld, skolerne er godt i gang, og vejret har vi i hvert fald ikke kunnet klage over. Som dagbladet Information forleden kunne konstatere: Ni ud af de sidste 11 år i Danmark blev varmere end normalt. Tre ud af fire meteorologer i Danmark, USA, Canada, Tyskland og Italien er nu overbeviste om, at temperaturen vil stige yderligere, hvis mennesket fortsætter med at påvirke atmosfæren med CO2 og andre drivhusgasser. Men da videnskaben stadig er delt i synet på, om klimaforstyrrelserne »hovedsageligt« er menneskeskabte, er fristelsen stor for blandt andre politikere til at lade stå til. Nu er der mange gode grunde til ikke at ville en politisk diskussion. For eksempel en så jordnær som, at politikere jo også skal have ferie, som statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S), der sammen med sin hustru, Lone Dybkjær, netop har besøgt Færøerne. Ikke for at diskutere politik og selvstyre, nej, for at opleve øernes natur og tale med folk. Den sidste dag på turen blev der lige tid til at tale med færøske og grønlandske politikere om, hvad der skal ske med kronen - altså mønten - hvis Danmark ved en kommende afstemning siger ja til ØMU'en eller møntenheden euroen, som den også kaldes. Ritt Bjerregaard - tidligere EU-kommissær, nu opstillet for Socialdemokratiet i Lejre-kredsen - har i denne politisk, tynde sommer været ude med endnu en kritik af statsministeren. Hun efterlyser en debat og en snarlig afstemning om ØMU'en, som Danmark via de fire undtagelser i Edinburgh-aftalen indtil videre er undtaget fra. Det samme har adskillige andre længe gjort. Det er fint, at den danske statsminister sidder på Færøerne og diskuterer kronens fremtid med færøske og grønlandske politikere. Men det er sværere at for-stå statsministerens berøringsangst over for den samme debat herhjemme. En varm, lang sommer med ingen anden politisk dagsorden end den sædvanlige i Det Konservative Folkeparti kunne have givet plads til - om ikke andet - så en start på en debat. Denne tøven, denne udsættelse, frister til at tillægge regeringen slette motiver. Eller venter regeringen blot på, at euro-kursen tager et tigerspring i forhold til dollar og andre førende valutaer? Eller har regeringen en strategi, som kun er kendt af regeringen? Når statsministeren kan tale om kronens fremtid på Færøerne, så burde han vel egentlig også kunne tage diskussionen herhjemme. Har man ikke andet at tale om, så kan man jo altid snakke om vejret.miep