Prøv avisen
Leder

Nej til multireligiøse bederum

Erik Bjerager. Foto: Leif Tuxen

Landets hospitaler bør have plads til små kirkerum

I en række internationale lufthavne kan man finde multireligiøse bederum. De er økonomisk effektive, fordi man samler alle religioner på ét sted, men de er som regel også tomme for mennesker. Kun rettroende muslimer, der skal bede på bestemte tidspunkter, bruger rummene. De er typisk præget af muslimske bedetæpper, der ligger spredt ud på gulvene samt en markering af bederetningen mod Mekka. Jøder, kristne, buddhister og andre kan sætte sig på en stol og læse i deres hellige skrifter. Rummene er blottet for religiøse symboler.

Sådan ser det også ud til at blive på danske hospitaler. For knap to uger siden besluttede regionsrådet i Region Syddanmark, at der på de nye sygehuse, som bygges i Odense og Aabenraa, ikke skal opføres traditionelle kristne kapeller eller kirkerum, men multireligøse rum for alle. Her vil kristne eller andre religiøse symboler være fjernet.

Det er en forkert beslutning, der først og fremmest sigter på, at de politikere, der har truffet afgørelsen, fremstår, som om de tager religiøse hensyn. Men gør de det?

Deres beslutning er truffet på en ideologisk baggrund og baserer sig ikke på nogen undersøgelse af de reelle behov. Forleden kunne vi her i avisen fortælle, at en række muslimske imamer foretrækker, at kristne og muslimer får hvert deres religiøse rum på sygehusene.

Det samme synspunkt har en række hospitalspræster. Og med god grund. Sygehuse er landets største bedehuse, og når mennesker er i krise, har de ikke brug for et nøgent refleksionsrum, men for at blive mødt med de symboler og billeder, der kan tilføre deres liv både mening og håb. Derfor bør der være forskellige rum for i hvert fald kristne og muslimer. Ligesom i lufthavnene risikerer de multireligiøse bederum at ende med at blive brugt meget lidt af kristne. Ikke på grund af kristen intolerance over for for eksempel muslimer med faste bønnetider, men fordi det er svært at føle sig hjemme i et religionsneutralt rum.

Politikernes beslutning om at skubbe den kristne kirke ud af dens traditionelle plads på landets hospitaler er som det er blevet sagt i debatten mest af alt udtryk for, at de vasker deres egne multireligiøse hænder og ofrer patienterne.

Det er også i strid med ånden i landets grundlov, der blev fejret i går. Her står, at staten skal understøtte folkekirken. Det må betyde, at den skal sørge for, at det store flertal af befolkningen, der er kristne, som minimum bør kunne få adgang til et kristent kirke- eller kapelrum på landets hospitaler.

Med beslutningen om at indføre multireligiøse rum og tage hensyn til alle, er politikerne endt med ikke at tage hensyn til nogen. bjer

Andre læser lige nu