Dannelse for alle

Højskoler er ikke kun for unge

Fokus på nytte frem for livsoplysning er en af forklaringerne på, at endnu en højskole, Løgumkloster Højskole, i denne uge gik konkurs. I løbet af de seneste 20 år er der blevet 40 færre højskoler i Danmark, og en af årsagerne er, at de økonomiske støtteordninger favoriserer målrettede og lange højskoleforløb til de unge. Tilskuddet til de korte kurser, som voksne og seniorer typisk benytter, er nedprioriteret, og det er en af de væsentligste forklaringer på højskolernes trange tider.

Men det er helt forkert at tro, at dannelse kun er for unge, og at det skal kunne betale sig at komme på højskole. At det så at sige skal kunne ses på nationalregnskabet. Det er glædeligt, at unge mennesker kommer på højskole og får et springbræt videre i livet, men det er lige så væsentligt, at voksne mennesker kan komme på en uges højskoleophold og blive klogere på eksistens, historie, kultur og den danske sangskat. Hvis man fortsat mener noget med den brede folkeoplysning, bør Folketinget se på, om støttesystemet er indrettet hensigtsmæssigt, så højskolen fortsat er et reelt tilbud til alle og ikke kun de unge. kdh