Rygning synger på sidste vers

Rygeforbud gavner så vel rygerne som ikke-rygerne

Karin Dahl Hansen
Karin Dahl Hansen. Foto: Arkivfoto.

Der er intet positivt at sige om rygning. Det er noget af det mest sundhedsskadelige, man kan udsætte sig selv for, og dertil kommer, at det også er skidt for ens medmennesker, der er passive medrygere. Endelig er det ikke noget kønt syn med gule skod, der ligger mellem brosten, ved busstoppesteder og på jernebanestationer. Med andre ord er det ikke nogen privat sag at ryge. Det påvirker omgivelserne enten direkte i form af røg og affald eller indirekte i form af konflikter på arbejdspladsen, hvor et flertal af danskerne nu synes, at rygerne selv skal betale for deres pauser.

Rygerne mistede i går endnu et sted, hvor de kunne have deres last i fred, da DSB's rygeforbud på banegårde og perroner trådte i kraft. Selskabet begrunder det med, at tiden er inde til et totalt røgforbud, og dertil kommer en økonomisk kalkule. Det er dyrt at rydde op efter rygerne. Ifølge kampagnen Hold Danmark Rent er skod den hyppigst henkastede affaldstype ni millioner daglige skod bliver det til. På årsplan tre milliarder, og står de kommunale beregninger til troende, koster hvert skod to kroner at samle op, da det skal foretages manuelt.

Mange rygere føler sig som tilhørende et jaget folkefærd. Der bliver færre af dem. I 1950'erne og 1960'erne røg mere end halvdelen af befolkningen, i dag er det kun 17 procent og blandt de yngste blot 10 procent. Dertil kommer, at der bliver færre steder, de kan ryge. Man skal ikke mere end 10 år tilbage, før det var normalt at kunne ryge i tog og busser, på restauranter og hospitaler. På arbejdspladserne var røgen ofte også tæt.

Principielt bør man være liberal, tolerant og rummelig, og det er vigtigt at understrege, at de mange tiltag ikke er møntet på rygerne, men på deres røg og efterladenskaber. Der er solid dokumentation for, at rygning er sundhedsskadelig for så vel rygerne selv som deres medmennesker, og det er derfor glædeligt, at der er blevet færre, som ryger. Her har de mange forbud uden tvivl været med til at hjælpe nogle rygere til at sige farvel til cigaretterne, ligesom færre unge begynder.

I kampen mod røgen er det vigtigt at holde balancen. For røgen er netop et samfundsanliggende og ikke udelukkende den enkeltes ansvar. Naturligvis er det et stykke ad vejen den enkeltes ansvar at være sund og rask, og til det får man blandt andet hjælp af tobaksafgifter og rygeforbud flere og flere steder. Men bliver man alligevel syg, er det hverken rigtigt eller rimeligt at lægge hele ansvaret på den syge. Selvom man har røget, spist for mange chips eller drukket mere alkohol, end Sundhedsstyrelsen anbefaler, har man krav på nøjagtig den samme behandling og omsorg som andre borgere. kdh