Uacceptabelt jødehad i Danmark

Forældre, skoler og moskéer må tage afstand fra antisemitisme

Karin Dahl Hansen.
Karin Dahl Hansen. Foto: Arkivfoto.

Det er fortvivlende og fuldstændig uacceptabelt, at Mellemøstens krige og konflikter flytter helt ind i danske skolegårde og på gader og i taxaer i primært København. Seneste eksempel er under den nuværende konflikt i Gaza, hvor Det Jødiske Samfund har registreret 29 fysiske, verbale og virtuelle overgreb på jøder i Danmark og næsten alle overgrebene er begået af personer med ”mellemøstligt ud-seende eller navn”. Desuden opfordres eleverne i de ældste klasser på den jødiske Caroline-skolen til ikke at bære synlige religiøse symboler som kalot eller halskæde med davidsstjernen, fordi de risikerer overfald og chikane.

Det er først og fremmest en politisag, når mennesker på grund af deres tro forulempes i det offentlige rum, men bag overgrebene ligger en holdning hos visse herboende muslimer, som er fuldstændig uacceptabel, og som bør bearbejdes. De forveksler antiisraelske holdninger med antisemitisme og mener, at alle jøder er personligt ansvarlige for de ulykkelige ting, der foregår i Mellemøsten.

Københavns Kommune fortjener ros for det møde, kommunen havde taget initiativ til at holde i går, hvor repræsentanter fra Det Jødiske Samfund og Muslimernes Fællesråd var inviteret. Desværre dukkede sidstnævnte ikke op, ligesom det heller ikke gjorde for halvandet år siden, da der blev holdt en offentlig høring om antisemitisk chikane. Det er ærgerligt, for muslimernes officielle organer bør tage problemet særdeles alvorligt.

Ligesom skoler med mange muslimske børn bør informere og oplyse elever, bør også muslimerne selv tage afstand fra jødehadet.

Mange børn påvirkes af forældre og medier. Når de hører en aarhusiansk imam opfordre til drab på jøder eller oplever, at deres far sidder og råber af jøder på arabiske tv-kanaler, er der måske ikke så langt for børnene til at råbe af danske jøder på gaden.

Tidligere har en svensk rapport vist, at arabisk antisemitisme ikke tages lige så alvorligt som den, der er begrundet i nazistisk ideologi, måske fordi man gerne vil vise forståelse over for palæstinenserne. Men uanset hvad antisemitismen er begrundet i, skal den imødegås klart og tydeligt.

Der skal ikke være områder af Danmark, man ikke kan færdes i uden at blive forulempet, fordi man bærer et religiøst symbol, hvad enten det er en jødisk kalot eller et muslimsk tørklæde.

I Danmark må man gerne være kritisk over for Israels fremfærd i Gaza, men antisemitisme kan aldrig nogensinde accepteres, og det er nødvendigt at gøre det meget klart for herboende muslimer, hvad enten de er børn eller voksne, at det heller ikke fremover vil blive tolereret. kdh