Frihed til at blive gammel

Ældre skal have ret til hjælp uden tvangstræning

Karin Dahl Hansen er redaktør på Liv & Sjæl på Kristeligt Dagblad.
Karin Dahl Hansen er redaktør på Liv & Sjæl på Kristeligt Dagblad. Foto: Paw Gissel.

Tryghed er blevet tidens modeord blandt politikerne, hvad enten det gælder højre eller venstre side af det politiske spektrum. Alligevel hersker utrygheden blandt borgerne, viser flere målinger som beskrevet i Kristeligt Dagblad i sidste uge. Næsten halvdelen af alle danskere mellem 18 og 65 år frygter at få utilstrækkelig pleje, når de bliver gamle.

Og det er ikke svært at se, hvor frygten stammer fra. For et er, hvad politikerne siger, noget andet er, hvad borgerne oplever. I sidste uge var det slut med at få breve med posten fra det offentlige, og på torsdag behandler Folketinget en lov, der siger, at nye modtagere af hjemmehjælp skal gennemgå et træningsforløb først, før hjælpen bevilges. Oprindeligt hed det i lovudkastet, at kommunen ikke kunne afvise at yde hjemmehjælp, hvis borgeren modsatte sig genoptræning. Men den sætning er strøget i det lovforslag, Folketinget nu behandler. Med andre ord: Hvis gamle hr. Hansen eller demente fru Møller modsætter sig det kommunale tilbud om træning med henblik på selv at kunne svinge støvekosten - ja, så kan de i yderste konsekvens sejle i deres eget skidt.

Langt de fleste mennesker fra baby til olding vil gerne klare sig selv - være selvhjulpne, som det hedder på det sprog, det offentlige betjener sig af.

Det er dejligt, når ældre kan klare sig selv, og det vrimler med historier om gamle, der rejser verden rundt, løber maraton eller er frivillige i lektiecaféer og hjælpeorganisationer. Det er også oplagt, at alle ældre skal tilbydes kvalificeret genoptræning efter eksempelvis knoglebrud og hospitalsindlæggelser, så de igen kan klare indkøb, madlavning og personlig hygiejne selv. Det er godt for den enkelte og godt for samfundsøkonomien. Men man skal ikke drive rovdrift på den beskedenhed, der fortsat karakteriserer de ældste medborgere med såkaldte motiverende samtaler. Hvis de ikke kan se fidusen i at deltage i et kommunalt træningsforløb, skal deres nej respekteres, og de skal tilbydes den hjælp, de har behov for.

De mange reformer, Folketinget har vedtaget de seneste år, er begrundet i et ønske om at sikre velfærdsstatens beståen - også med en ændret befolkningssammensætning, hvor flere er ældre og færre er erhvervsaktive. Ifølge eksperter er det lykkedes, og Danmark er angiveligt godt rustet til fremtidens udfordringer. For at befolkningen også skal mærke dette, er det imidlertid ikke nok at tale om tryghed, når skiftende statsministre afholder den traditionelle åbningstale. Også i det daglige lovgivningsarbejde skal dette komme til udtryk, og politikerne kan passende begynde på torsdag med loven om genoptræning af ældre hjemmehjælpsbrugere. Her bør de lovfæste frivilligheden, så ingen ældre føler sig tvunget til noget, de ikke har lyst til eller magter.

 kdh