Unfair og ulogisk

Urimelig forskelsbehandling af gifte og samlevende ledige

Ledige, der har været så dumme at gifte sig med én, der har et arbejde og tjener penge, skal forsørges af ægtefællen, mens ledige, der blot lever sammen med en lønmodtager, kan få hjælp af det offentlige i form af kontanthjælp. Dermed stilles samlevende par økonomisk bedre end gifte, og der lægges op til, at ægtepar, hvor den ene står uden for arbejdsmarkedet, skal overveje at lade sig skille for at opnå en økonomisk fordel. Har man overhovedet råd til at være gift, vil nogen spørge.

Det er konsekvensen af finanslovsaftalen mellem regeringen, SF og Enhedslisten, hvor man ophævede den blot to år gamle forsørgerpligt mellem samlevende, som regeringen selv indførte i forbindelse med kontanthjælpsreformen.

Som samfundet er indrettet i dag, hvor mange lever i et ægteskabslignende forhold uden at have papir på hinanden, og hvor man i øvrigt på mange områder har samme rettigheder, skal man naturligvis også have samme pligter. Alt andet er unfair og ulogisk. kdh