Abortpillen

Abortpillen vil revolutionere den fri abort. Pillen erstatter det kirurgiske indgreb, og den gør abort lettere, billigere og mindre risikabel. Nogle vil hævde, at den netop derfor er skadelig. Ikke mindst amerikanske abortmodstandere, der er kendt for deres voldsomme og til tider voldelige abortmodstand, har, siden pillen blev lanceret, ført et veritabelt korstog mod den og forhindret den brugt i USA. Men nu er den på vej til amerikanske kvinder, og herhjemme har Lægemiddelstyrelsen netop godkendt pillen. For et år siden benyttede to danske hospitalsafdelinger den med særlig tilladelse. I dag bruges den som beskrevet i gårsdagens avis på 26 afdelinger. Paven har kaldt pillen for »Kains-pillen, som kynisk slår sine brødre ihjel«, og abortmodstandere har siden den franske pilles introduktion i 1982 hævdet, at den gør abort til en alt for nem og tilsyneladende skadesløs sag. Skeptikere og abortmodstandere hævder, at pillen vil forårsage en eksplosion i antallet af aborter i verden, fordi den smertefulde og ikke ufarlige kirurgiske abort erstattes af en langt mindre risikabel medicinsk, som bagatelliserer den menneskelige og etiske konflikt i enhver fri abort. Forhåbentlig får abortmodstandere ikke ret i deres forudsigelse. Den fri abort erkendes af flere og flere som etisk problematisk, og selvom kun en meget lille del af den danske befolkning ifølge meningsmålinger er egentlig modstander af loven om fri abort, har de senere års debat om etikkens grænser skabt langt større og bredere forståelse af den fri aborts store dilemma. Den er dybest set uacceptabel, men hvad er alternativet? Metoden, hvormed den fri abort gennemføres, ændrer ikke ved denne grundlæggende konflikt. Tværtimod må det ses som et fremskridt, hvis det lykkes at mindske risikoen for de kvinder, som aborterer. Ikke mindst vil abortpillen kunne hjælpe en stor del af de anslået 200.000 kvinder, der hvert år dør i Den tredje Verden som følge af mislykkede abortoperationer. De danske myndigheder har langsomt erkendt, at der over for de mere end 18.000 frie aborter, der hvert år gennemføres i Danmark, skal sættes ind med oplysning og rådgivning. Den svigtes i alt for mange tilfælde. Eftersom abortpillen benyttes inden niende uge - i nogle tilfælde helt ned til tredje og fjerde uge - bliver den betænkningstid, en kvinde får, inden hun søger fri abort, mindre end ved et operativt indgreb inden 12. graviditetsuge. Ikke mindst det forhold og den lettere adgang til fri abort øger behovet for oplysning og rådgivning. Abortdiskussionen har fået et nyt perspektiv med abortpillen, og konsekvenserne af dens indførelse i Danmark, må følges nøje. bjer