Prøv avisen
Leder

Almennyttig historieløshed

Regeringen glemmer, at dansk foreningsliv har kirkelige rødder

Det kirkelige Danmarks frivillige, sociale arbejde er ikke almennyttigt. Sådan må man i hvert fald forstå skatteminister Karsten Lauritzens (V) seneste udmeldinger, hvor han gør det klart, at kirkelige foreninger som Frelsens Hær, Blå Kors og andre kirkelige foreninger ikke længere skal være omfattet af den såkaldte momskompensationsordning. Den skal fremover kun skal gælde foreninger med almennyttige humanitære og sociale formål – og ikke ”zoologiske haver, festivaler, friskoler og religiøse grupper”, som skatteministeren har præciseret i et interview.

Det er så meget mere desto mærkeligt, når man ser tilbage på begrundelsen for at indføre momskompensationen under den daværende VK-regering for 10 år siden, hvor netop den frikirkelige forening Frelsens Hær blev fremhævet som et af eksemplerne.

Men der kan jo ske ting på 10 år, der gør andre hensyn vigtigere, som skatteministeren også påpeger i samme interview. Og det må man jo give ham ret i. Faktisk kan der ske meget på et enkelt år, for længere tid siden er det ikke, at samme skatteminister her i avisen forsikrede, at regeringen ”ønsker at sikre en større grad af stabilitet og holde hånden under det frivillige Foreningsdanmark”.

Hvis det hele skal give mening, kan det ikke forstås anderledes, end at Venstre-ministeren og dermed regeringen ikke længere betragter de kirkelige foreninger som del af det frivillige Foreningsdanmark. Hvis det handler om en momentan vildfarelse, kunne man i første ombæring ønske, at skatteministeren ville rådføre sig med et par gode folk hjemme i Hjørring valgkreds eller alternativt med sin partikollega Bertel Haarder, som vil være i stand til at fortælle ministeren, at dansk frivilligheds- og foreningskultur i vidt omfang er vokset frem af det kirkelige Danmark. På den baggrund er det unægtelig svært at forstå ministerens sammenblanding af kirkelige foreninger, festivaler og zoologiske haver som andet end et udslag af udtalt historieløshed.

Men der er desværre også den mulighed, at udsondringen af netop de kirkelige og religiøse organisationer er helt bevidst. Og dermed et eksempel på den tiltagende politiske vilje til at miskreditere alt, hvad der har med religion at gøre. Det er den mistanke, biskop Henrik Stubkjær er inde på i dagens avis, hvor han taler om ”en angst for det religiøse”, som rammer muslimske foreninger, men også ”kristne foreninger og kirker, som virker fremmede for folk”.

Det er simpelthen blevet politisk opportunt at forringe forholdene for religiøse og kirkelige foreninger. Man kan sagtens sige noget floromvundent om Frivillighedsdanmark og lave en såkaldt civilsamfunds-satsning, men de kirkelige… dem er der alligevel ingen stemmer i.

Hertil kommer, at de kirkelige foreninger i de senere år i høj grad er rykket ind på den bane for socialt og humanitært arbejde, hvor offentlige aktører har måttet slippe på grund af besparelser. Det gør kun regeringens manøvre ussel i dobbelt forstand. Endelig kan man jo tænke på, at puljen for momskompensationen på i alt 155 millioner fjernes eller formindskes, fordi der skal findes penge til skattelettelser på op imod 23 milliarder kroner.

Det er desværre muligt, at opbakningen til det kirkelige Danmark i dag er så begrænset, at det kan være nyttigt for VLAK-regeringen at hente finansiering der. Men man har da lov at håbe, at der findes folk i Venstre og i og omkring regeringen, som vil påtage sig at forklare skatteministeren, hvad almennyttigt, socialt og humanitært arbejde hviler på i en dansk sammenhæng.

Det vil faktisk være ualmindelig nyttigt.

Det er simpelthen blevet politisk opportunt at forringe forholdene for religiøse og kirkelige foreninger

Johannes Henriksen